Arbeidsmiljø

Vi tror på et arbeidsmiljø hvor du kan tilpasse arbeidstid og arbeidssted etter dine egne behov. Vi tror på et positivt og mangfoldig miljø hvor alle trygt kan kommunisere fritt med kollegaer og ledere.

Fleksible arbeidstimer

Vi i Telenor-konsernet tror at våre ansatte jobber bedre hvis de får fordeler og den fleksibiliteten som vår kommunikasjonsteknologi gjør mulig. Med en bærbar datamaskin, en mobiltelefon og nettverkstilgang, kan du utføre de fleste jobber, hvor som helst, når som helst. Foreldre kan kombinere arbeid og familie på den måte som passer dem best, og ansatte som ønsker å arbeide til litt andre tidspunkter, kan gjøre det.

Det er ditt valg. Arbeid er noe du gjør – ikke et sted.

Bedre kommunikasjon med kontorlandskap

Hos Telenor har vi ingen enkeltkontorer. Det første kontorlandskapet ble satt opp på Telenors hovedkontor i 2002. Siden den gang har løsningen eller lignende løsninger blitt tatt i bruk ved alle kontorene våre. I følge en studie som ble utført av den uavhengige forskningsgruppen SINTEF, er de ansatte mer fornøyd med det fysiske arbeidsmiljøet etter at de nye kontormiljøene ble satt opp.

Det er lettere for ansatte å kommunisere med hverandre, løse problemer og dele kunnskap når de sitter i kontorlandskap. Sjefer og ansatte snakker mer åpent. Når alt kommer til alt, gjør det både hver enkelt ansatt og hele organisasjonen mer effektiv.

Kunst og design fører til kreativitet og entusiasme

Vi ønsker å inspirere de ansatte med museumskunst, ikke på museene, men i kontorbyggene. Et estetisk arbeidsmiljø er inspirerende og det sikrer at de ansatte, kundene og alle besøkende har det bra. Telenor-konsernet bygger en stadig økende kunstsamling i flere land.

Les mer om kunsten vår

Et flerkulturelt miljø

Det faktum at Telenor-konsernet er til stede i Asia og Norden gir oss et godt utgangspunkt for å dra nytte av kunnskap og ta til oss nye ideer fra forskjellige kulturer. Nye, vellykkede tjenester dukker opp overalt hvor Telenor holder til, og er et direkte resultat av lokalt initiativ kombinert med vår erfaringsutveksling mellom selskapene i konsernet.

Inkludering betyr mangfold

Vi inkluderer folk uavhengig av kjønn, religion, nasjonalitet og funksjonshemming. Ved å hjelpe medarbeiderne til å skape harmoni mellom arbeid og individuelle behov, blir Telenor mer attraktiv som arbeidsgiver, samtidig som de ansatte yter mer. Vi arbeider for å komme frem til et likt antall mannlige og kvinnelige kandidater når vi rekrutterer til interne lederutviklingsprogrammer og lederstillinger.

Vårt Telenor Open Mind-program handler om å åpne dører og tilby arbeidserfaring til mennesker med ulike funksjonshindringer og ikke-europeiske innvandrere. Programmet hjelper dem å forsere hindringene som ofte stenger dem ute fra et aktivt arbeidsliv.

Les mer om Open Mind programmet

Sikrer våre ansatte

De ansattes sikkerhet er noe vi i Telenor legger stor vekt på. Vi fokuserer på å eliminere eller kontrollere arbeidsrelaterte farer og risikoer, og vi fremmer helse på jobben. Vi gjør hele tiden vårt beste for å yte enda bedre innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), både for våre ansatte og for våre underleverandører og selskapene. Vi er et internasjonalt selskap, med virksomheter også i vekstmarkeder, og HMS er noe vi prioriterer i alle våre mobilselskaper.

Telenor har helse- og sikkerhetskomiteer i alle våre mobilselskaper med mer enn 100 ansatte. Disse komiteene skal sikre at HMS-arbeid utføres i samsvar med retningslinjene våre. I tillegg er våre ansatte beskyttet gjennom forsikringer som til og med dekker ulykker på fritiden. Vi har en direktelinje som er åpen døgnet rundt, hvor ansatte som trenger det, kan få hjelp.

Les mer om vårt HMS-arbeid