Overføre, selge eller kjøpe aksjer 

Hvordan kan jeg kjøpe eller selge Telenor-aksjer?

Du kan kjøpe eller selge Telenor-aksjer gjennom din bankforbindelse, finansrådgiver, aksjemegler eller internettmegler. Provisjonsgebyret for kjøp og salg av aksjer varierer i ulike organisasjoner.

Hvordan finner jeg ut hvor mye Telenor-aksjene mine er verdt?

Du finner verdien på aksjene ved å ta dagens aksjekurs og multiplisere med antallet aksjer du eier

Gå til aksjekurs-siden

Hvordan finner jeg ut hvor mange Telenor-aksjer jeg eier?

Du kan kontakte banken din (banken du kjøpte aksjene gjennom). Hvis du ikke vet hvilken bank det er, kontakter du Telenors kontofører (se kontofører-informasjon lenger ned på siden).

Hvordan endrer jeg kontoinformasjonen i forbindelse med utbetaling av utbytte?

Kontakt banken du kjøpte aksjene dine gjennom. Hvis du ikke vet hvilken bank det er, kontakter du Telenors kontofører.

Hvor henvender jeg meg i forbindelse med dødsbo?

Kontakt Telenors kontofører så raskt som mulig for å finne ut hvilke dokumenter du må sende til dem.

Jeg har ikke VPS-nummeret mitt. Hvordan får jeg tak i det?

For å få tak i VPS-nummeret ditt, må du kontakte banken du kjøpte aksjene gjennom. Hvis du ikke vet hvilken bank det er, kontakter du Telenors kontofører.

Telenors kontofører 

Hva er en kontofører og hvem er Telenors kontofører?

Kontoføreren administrerer Telenors aksjeregister på Telenors vegne. Kontofører er ansvarlig for utbetaling av utbytte, gi informasjon om aksjebeholdningen i Telenor og rute deg til din personlige regnskapsfører/bank.Telenor har utnevnt Nordea Bank som sin kontofører:

Nordea Bank AB (publ), filial i Norge
Postboks 1166 Sentrum N-0107 Oslo, Norge
Telefon: +47 24 01 34 62
Telefaks: +47 22 36 97 03
Epost: nis@nordea.com

Hvilke tjenester tilbyr Telenors kontofører Nordea Bank til aksjonærene?

Nordea Bank tilbyr følgende tjenester:

  • Utbetaling av utbytte fra Telenor til aksjonærene
  • Informasjon om aksjeeierskap i Telenor
  • Ruter deg til eieren av VPS-kontoen din (banken som er ansvarlig for aksjonærkontoen) hvis du skal overføre aksjene til en annen person, endre personlige opplysninger som navn, adresse eller bankkonto.

Utbytte 

Når offentliggjøres størrelsen på utbyttet pr aksje?

Generalforsamlingen vil vedta utbyttet ved neste generalforsamling.

Hvor finner jeg ut hvor stort utbytte som er utbetalt foregående år?

Utbytte fra foregående år finner du på utbyttesidene.

Kan jeg reinvestere utbyttet for å kjøpe flere aksjer i Telenor?

Telenor har ikke noe program for reinvestering. Hvis du vil kjøpe Telenor-aksjer, kontakter du din bankforbindelse, finansrådgiver, aksjemegler eller internettmegler.

Hva er Telenors retningslinjer for utbetaling av utbytte?

Telenor målsetting er å levere en årlig vekst i ordinært utbytte pr aksje. Telenor utbetaler utbytte to ganger pr år. I tillegg til ordinært utbytte, vil Telenor vurdere tilbakekjøp av egne aksjer og/eller ekstraordinære utbytter i enkelte tilfeller.

Når må jeg være aksjonær for å ha rett på utbytte?

For at du skal kunne motta utbytte, må navnet ditt være registrert i aksjeregisteret den dagen generalforsamlingen avholdes. Du finner Telenors retningslinjer for utbetaling av utbytte på våre utbyttesider.

Generalforsamling 

Hvem kan delta på generalforsamlingen?

Alle aksjonærer i Telenor kan delta på generalforsamlingen.

Hvordan melder jeg meg på til generalforsamlingen?

Du kan melde deg på til generalforsamlingen på to måter:

  1. To uker før generalforsamlingen vil du motta et registreringsskjema til postadressen som er registrert på deg. Dette skal fylles ut og returneres til Nordea Bank
  2. Du kan registrere deg elektronisk på våre sider for generalforsamling. Alle detaljer om registreringsprosedyren offentliggjøres to uker i forkant

Hvordan utøver jeg stemmeretten hvis jeg ikke er til stede på generalforsamlingen?

Som aksjonær i Telenor kan du utnevne en stedfortreder med fullmakt til å utøve aksjonærens rett til å avgi stemme på generalforsamlingen. Dette kan gjøres på to måter:

  1. To uker før generalforsamlingen vil du motta et registreringsskjema til postadressen som er registrert på deg. Dette skal fylles ut og returneres til Nordea Bank
  2. Du kan utnevne en stedfortreder elektronisk på våre sider for generalforsamling. Alle detaljer offentliggjøres to uker i forkant

Når avholdes Telenors generalforsamlinger?

Du finner informasjon om dette på våre sider for generalforsamling.

Aksjemarkedet 

Hvor finner jeg Telenors nåværende og tidligere aksjekurs?

Hvis du vil se nåværende og tidligere aksjekurs (fra 2000 til i dag), kan du gå til siden med aksjekurser.

Hvem er aksjonærer i Telenor?

Den norske stat er hovedaksjonær i Telenor med en eierandel på 54%. Se liste over de 20 største aksjonærene (på engelsk) og geografisk fordeling.

Hvilke analytikere dekker Telenor?

Det fins en rekke analytikere som dekker Telenor. Her er en liste over disse analytikerne (på engelsk).

Hvor omsettes Telenor-aksjer, og under hvilket symbol?

Telenor er børsnotert og omsettes på Oslo Børs med tickersymbolet TEL.

Finnes det ulike typer Telenor-aksjer?

Det finnes ingen andre typer Telenor-aksjer.

Står Telenor-aksjene oppført i noen aksjemarkedsindekser?

Ja, Telenor-aksjene står oppført i hovedindeksen på Oslo Børs og i ledende internasjonale telecom-indekser.