Ordinær generalforsamling 10. mai 2017

  • Date: 10. mai 2017
Dokumenter før generalforsamling
Innkalling Telenor ASA generalforsamling 2017
Møteseddel Telenor ASA generalforsamling 2017
Fullmakt Telenor ASA generalforsamling 2017
Årsrapport 2016
Fastsettelse av honorar til medlemmene av Bedriftsforsamlingen og Nominasjonskomiteen
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte – GF 2017
Utfyllende informasjon – forslag til aksjonærvalgte medlemmer
Eierstyring og selskapsledelse 2016
Dokumenter etter generalforsamling
 Signert protokoll

Vedtekter

Telenors vedtekter ble sist endret 14. mai 2014, med virkning fra ikrafttredelsen av kapitalnedsettelse vedtatt 14. mai 2014.

Les vedtektene for Telenor ASA