Ordinær generalforsamling 2018

  • Date: 02. mai 2018

Påmelding generalforsamling Telenor ASA 2. mai 2018

Dokumenter før generalforsamling
Innkalling Telenor ASA generalforsamling 2018
Møteseddel Telenor ASA generalforsamling 2018
Fullmakt Telenor ASA generalforsamling 2018
Årsrapport 2017
Fastsettelse av honorar til medlemmene av Bedriftsforsamlingen og Nominasjonskomiteen
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte – GF 2018
Uttalelse om dekning for bundet egenkapital ved kapitalnedsetting
Forslag til aksjonærvalgte medlemmer til Bedriftsforsamlingen
Dokumenter etter generalforsamling
 Signert protokoll
Presentasjon

Vedtekter

Telenors vedtekter ble sist endret 14. mai 2014, med virkning fra ikrafttredelsen av kapitalnedsettelse vedtatt 14. mai 2014.

Les vedtektene for Telenor ASA