Fakta om Telenor

Telenor er en av verdens ledende leverandører av telekommunikasjonstjenester. Selskapet har en solid posisjon i det sentrale Øst-Europa og Asia, og er ledende på mobil-, bredbånd- og TV-tjenester i Norden.

Eierstyring og selskapsledelse

Telenor har styrende dokumenter som fastsetter prinsippene for selskapets forretningsdrift. Disse gjelder for alle Telenor-virksomheter.

Les mer om eierstyring og selskapsledelse i Telenor-konsernet

Telenor Group is an international provider of tele, data and media communication services.

13

markets worldwide

160

years of history

214

million subscribers

131

billions NOK in revenues