Tilbakekjøp

Tilbakekjøp av aksjer og endring i antall registrerte aksjer.

Antall aksjer NOK i millioner Totalt antall aksjer
Børsnotering 4. desember 2000 1 802 151 899
Tilbakekjøp 2003-2004
Kjøp i marked for kansellering av aksjer 12 810 000 620
Innløsning av aksjer fra staten 14 531 792 695
Kansellering av ytterlige egne aksjer 28 103 172
Aksjer for kansellering etter generalforsamling mai 2004 55 444 964 1 316 1 749 272 646
Tilbakekjøp 2004-2005
Kjøp i marked for kansellering av aksjer 20 191 700 1 014
Innløsning av aksjer fra staten 23 672 725 1 185
Aksjer for kansellering etter generalforsamling mai 2005 43 864 425 2 199 1 706 570 293
Tilbakekjøp 2005-2006
Kjøp i marked for kansellering av aksjer 12 105 182 653
Innløsning av aksjer fra staten 14 190 541 766
Aksjer for kansellering etter generalforsamling mai 2006 26 295 723 1 419 1 680 274 570
Tilbakekjøp 2007-2008
Kjøp i marked for kansellering av aksjer 10 305 222 1 149
Innløsning av aksjer fra staten 12 080 502 1 347
Aksjer for kansellering etter generalforsamling mai 2008 22 385 724 2 495 1 657 888 846
Tilbakekjøp 2010-2011
Kjøp i marked for kansellering av aksjer 22 877 098 2 156
Innløsning av aksjer fra staten 26 818 135  2 528
Aksjer for kansellering etter generalforsamling mai 2011 49 695 233 4 684 1 608 193 613
Tilbakekjøp 2011-2012
Kjøp i marked for kansellering av aksjer 22 209 858 2 020
Innløsning av aksjer fra staten 26 035 950 2 369
Aksjer for kansellering etter generalforsamling mai 2012 48 245 808 4 389 1 559 947 806
Tilbakekjøp 2012-2013
Kjøp i marked for kansellering av aksjer 19 943 900 2 235
Innløsning av aksjer fra staten 23 379 635 2 620
Aksjer for kansellering etter generalforsamling mai 2013 43 323 535 4 856 1 516 624 271
Tilbakekjøp 2013-2014
Kjøp i marked for kansellering av aksjer 6 981 748 919
Innløsning av aksjer fra staten 8 184 493 1 048
Aksjer for kansellering etter generalforsamling mai 2014 15 166 241 1 966 1 501 458 030
Tilbakekjøp 2017-2018
Kjøp i marked for kansellering av aksjer 13 810 438 2 382
Innløsning av aksjer fra staten 16 189 561 2 734
Aksjer for kansellering etter generalforsamling mai 2018 29 999 999 5 116 1 471 458 031
Tilbakekjøp 2018-2019
Kjøp i marked for kansellering av aksjer 13 350 090 2 129
Innløsning av aksjer fra staten 15 649 909 2 380
Aksjer for kansellering etter generalforsamling mai 2019 28 999 999 4 509 1 442 458 032
Tilbakekjøp 2019-2020
Kjøp i marked for kansellering av aksjer 19 794 961 3 571
Innløsning av aksjer fra staten 23 205 038 4 186
Aksjer for kansellering etter generalforsamling mai 2019 42 999 999 7 757 1 399 458 033

Om tilbakekjøp i Telenor

Før ethvert tilbakekjøpsprogram vil Telenors ledelse og styre gjennomgå konsernets kontantstrøm og prioriteringer for kapitalallokering, som for eksempel utbytte og total direkteavkastning for aksjonærene, investeringer og gjeldsprofil.

Hvis Styret finner det passende vil det på Generalforsamlingen som avvikles i mai hvert år, be aksjonærene om autorisasjon for å foreta kjøp av aksjer for kansellering av disse. Tilbakekjøp av aksjer kan da skje frem til mai neste år, hvorpå aksjene blir kansellert dersom det blir godkjent av aksjonærene.

Samtidig deltar den norske stat som Telenors største aksjonær i tilbakekjøpsprogrammet ved å innløse samme antall aksjer for å opprettholde sin eierandel.

Aksjene som tilbakekjøpes av Telenor i markedet har en umiddelbar kontantstrømseffekt, mens betalinen for de innløste aksjene fra staten skjer samtidig med kapitalnedskrivningen, etter generalforsamling i mai, og vanligvis i juli-august.