Teknologiske nyskapninger fortsetter å skyte fart i 2020 og fører nå til en digital oppvåkning ifølge Telenors forskningsavdeling. Dette gjør 2020 både paradoksalt og spennende. I dag presenteres de viktigste teknologiske trendene for 2020; fra «Kroppens internett» til grønn teknologi og gjør-det-selv-løsninger for kunstig intelligens.

Grønn innovasjon blir mer enn bare en snakkis

Gjenbrukbare handleposer, forbud mot plastsugerør og flyskam har vært hete temaer blant influensere i sosiale medier. I 2020 vil derimot ingen lenger være fornøyd med tomme ord, grønnvasking eller dråpe-i-havet-løsninger. Det kommende året vil vi se at den grønne innovasjonen blir mer enn bare en snakkis. Ved hjelp av Tingenes internett, stordata og kunstig intelligens vil vi kunne måle forbruk, redusere etterspørsel etter produkter som skader miljøet og redusere karbonavtrykket vårt betraktelig. Samtidig vil det la oss kutte kostnader og finne nye inntektsområder. Denne trenden kommer av at forbrukere, investorer, innkjøpere og ansatte krever at vi tar oss sammen.

Telekombransjen er med på å skape et nøkkelgrunnlag for fremtidens økonomi og vil kunne bidra til betydelige samfunnsendringer i samarbeid med leverandører, investorer og kunder. Telekomselskapene vil kunne oppfordre utstyrsleverandører og produsenter av maskinvare og mobiltelefoner til å sette seg høyere klimamål ved å bruke resirkulerte råstoffer, mineraler som er utvunnet på en ansvarlig måte, fornybar energi, nye måter å transportere produktene på og miljøvennlig emballasje.

Når vi nærmer oss 2030 vil bedrifter, særlig i Europa, være på vei mot 100 prosent fornybar elektrisitet. Dette vil legge grunnlaget for klimanøytral forretningsdrift. For forbrukerne vil mobiltjenester fortsette å gi folk tilgang på apper og tjenester som vil gjøre det enklere å ta opp grønne vaner hvor enn de er. Teknologibransjen vil påvirkes av økende offentlig og privat finansiering av grønne oppstarts- og vekstbedrifter. Til slutt, hva vil drive grønne tiltak i næringslivet? Svaret vil være en kombinasjon av bærekraftige forretningsmodeller, tilgang til data, digital kompetanse og godt lederskap.

Et voksende «internett» med enheter som knytter sammen helsedata, medisinsk informasjon og kommunikasjon – og som er koblet til kroppen vår

Begrepet Tingenes Internett (Internet of Things, IoT) har fått mye omtale i bransjemedier de siste årene. Sensorer på konteinere, produksjonssystemer og infrastruktur i landbruket har ikke vært noe vi som hverdagsforbrukere av teknologi har brydd oss nevneverdig om. I 2020 derimot, vil denne teknologien komme mye nærmere livene, og kroppene våre. Synes du at de fleste mer eller mindre har vokst sammen med mobiltelefonen sin? Fremover kan det bli en bokstavelig realitet. I det kommende året vil «Kroppens Internett», eller «IoB», bli det neste store.

I dag, og i enda større grad til neste, år kan vi koble opp kroppen vår ved hjelp av en rekke enheter som måler blodtrykk, oksygeninnhold i blodet, aktivitet, puls, hjerterytme – til og med snorking. I 2020 vil vi få de første appene som ikke bare overvåker helsen vår, men som også griper inn. Et eksempel på dette er insulinpumper. En gruppe pasienter og helseaktivister kalt «We are Not Waiting» – «Vi Venter Ikke» – har sprengt grenser på dette området i lang tid. De har bidratt til at vi i 2020 vil se de første systemene som gjør det kommersielt mulig å automatisere både avlesning av blodsukker og injeksjon av insulin hos diabetespasienter. Biohackbedrifter, som Elon Musks oppstartsselskap Neuralink, er fortsatt langt fra å være kommersielt lønnsomme, men det finnes medisinske tilstander og lidelser som er både omsorgsintensive og kostnadskrevende som vil ha stort potensial for «IoB».


5G, Tingenes Internett og kunstig intelligens vil skape bransjesamarbeid preget av kompetansedeling og samarbeid om å skape revolusjonerende plattformer

2019 var år 0 for kommersielle 5G-tjenester, og i 2020 vil denne teknologien lanseres bredt i de fleste industriland. Mobilselskapene vil vektlegge 5G-nettets hastighet og kapasitet, men de virkelige nyhetene – og dermed også endringene i samfunnet – skjer bak scenen, der bransjeaktører går sammen for å utnytte hverandres kunnskap.

Dette omfatter network slicing, som vil gjøre at avgjørende systemer i bedrifter vil kunne kjøre problemfritt over mobilt Internett. Det åpner også for noe som kalles, nettverksfunksjonsvirtualisering (NFV), som gjør at nettverkstjenester kan utvikles av programvare. Det vil gjøre at utviklingen av tjenester går mye raskere. Med mindre latenstid (ingen signalforsinkelser, alt i sanntid) og et mye høyere antall IoT-enheter i verden vil nødsystemer, e-helsesystemer, logistikksystemer, sikkerhetssystemer og fjernetterforskning kunne kjøre på kvalitetsnettverk, slik at man kan bruke video, droner og sensorer til å overføre data på en sikker måte.

For at dette skal gå fra å være teoretiske muligheter til å bli skalerbare innovasjoner i 2020, må bransjene og myndighetene bruke den samlede kompetansen sin til å skape tjenester sammen. Teknologien er her, men det er ingen enkeltselskaper som har evne til å utnytte den fullt ut alene.

P2P-teknologi, også kalt peer-to-peer eller likemannsnettverk, og apper som bruker maskenettverk, gjør det mulig å etablere egne, selvbygde kommunikasjonsnettverk

Teknologiselskaper og myndigheter samler inn og analyserer mer data om kommunikasjonsmønstre og Internett-bruk. Dette bruker de til å lage nye produkter, tjenester og tilbud – og i noen deler av verden, til overvåkning. Resultatet er at flere og flere ønsker å beskytte kommunikasjonen sin med fullt krypterte apper. Når teknologien for å etablere nettverk uten en sentralisert infrastruktur blir bedre vil i tillegg apper som bruker maskenettverk, som er et trådløst wifi-system, eller P2P-teknologi, der brukere kobles sammen direkte,   bli mer populære. Med andre ord vil innbyggere og organisasjoner kunne etablere sine egne kommunikasjonsnettverk, slik vi nylig har sett under Hongkong-protestene.

Kommunikasjon uten et sentralt koordinerende nettverk kan være aktuelt av mange grunner, og i 2020 regner vi med at flere velger det i konfliktsituasjoner, for å mobilisere til protester og for å holde seg under radaren. Slike tjenester kan også være verdifulle i situasjoner der vanlige nettverk ikke er tilgjengelig, for eksempel i villmarken, når nettet er nede eller ved hendelser eller situasjoner der man må kommunisere med venner og familie i nærheten.

Begrepet «skitne data» vil bli brukt til å stille spørsmål ved troverdigheten til kunstig intelligens.

Når vi står overfor et valg, ønsker vi alltid å velge det beste. I dag har vi store mengder data og avanserte analyser som kan peke ut det beste alternativet eller til og med gjøre valget for oss. Men hva hvis datasettene og prosessene er upresise, har skjevheter eller er tuklet med? Da kan beslutningene bli feil – eller til og med ulovlige.

Vi kaller dette «skitne data», et begrep som i 2020 kan bli like vanlig som falske nyheter. Etter hvert som datadrevne beslutninger basert på kunstig intelligens eller maskinlæring blir mer vanlig, vil det også komme i offentlighetens søkelys. Folk vil spørre om løsningene er rettferdige og objektive, eller om dataene som ble brukt til å trene dem, var «skitne».

I databransjen er man bevisst på denne utfordringen, og man arbeider hardt for å sikre datakvalitet. Oppstartsbedrifter som spesialiserer seg på datarevisjon ser dagens lys, og det blir gjort viktig forskning for å finne løsninger. Spørsmålet er om ekspertene vil klare å holde tritt med farten de nye dataene skapes i.

Flere og flere får øynene opp for at søkemotorer og sosiale medier egentlig ikke er gratis.

Konkurransen om tillit vil bli intensivert i 2020, og kamparenaen vil være mobiltelefonen din. Internettselskaper og sosiale medie-plattformer har vært rammet av en rekke skandaler knyttet til brukeres internettvaner og stadig flere har ser på disse virksomhetene med et mer kritisk blikk. Trenden er at de fleste av oss nå deler flere personopplysninger på nettet enn vi gjør med legen. Det er enklere, det er innebygget i den daglige digitale atferden vår, og til nå har det vært mye mindre regulert enn i helsevesenet.

De fleste innbyggerne, også i så forskjellige markeder som Norge, Malaysia og Pakistan, tror fortsatt at «gratis» tjenester faktisk er det, men vi ser at flere og flere forstår at disse selskapene tjener penger på dataene våre ved å bruke dem til å selge skreddersydde annonser. I 2020 tror vi at kundene i økende grad vil basere tilliten sin på hvorvidt selskapene har andre inntektskilder enn personopplysningene våre.


Les videre for å se de neste 14 trendene:

eSIM tar av

I 2020 vil eSIM-teknologi bli vanlig i både forbrukerelektronikk og Tingenes Internett for bedrifter. Brukerne vil kunne aktivere og endre abonnement uten å måtte vente på å få et nytt SIM-kort i posten eller hente det i butikken. Digitalt salg av mobilabonnementer er allerede tilgjengelig, men den kommersielle innføringen av eSIM vil sette fart på overgangen fra fysisk til digitalt salg, og vi kan vente en rekke nye eSIM-tjenester og -apper på markedet i løpet av det kommende året.

Elbildominans

Det går ikke lenger an å overse elbilen. I 2020 vil nesten alle større bilprodusenter komme med større familie-elbiler som er bygd for lengre avstander. Det holder ikke lenger at elbilen skal være en bybil. Når det kommer en rekke nye biler med mange forskjellige størrelser, rekkevidde og ladekapasiteter, vil prisene gå ned, og forbrukerne vil benytte seg av det økte tilbudet.  Dermed vil 2020 også innebære det første tilbakesteget for elbileiere fordi myndighetene vil redusere kjøpsinsentivene for å verne om inntektene, og fordi etterspørselen etter ladestasjoner kan bli større enn tilbudet.

Søvnteknologi

Sov du godt? Spørsmålet er like vanlig som «hvordan står det til?». Selv om de fleste vanlige treningsapper har søvnovervåkning er ikke søvn noe de fleste av oss analyserer bortsett fra at vi vet når vi la oss, hvor lenge og noenlunde hvordan vi sov. I tillegg er presisjonen og kvaliteten på dagens søvnovervåkningsverktøy sterkt varierende. I 2020 vil det komme en ny generasjon treningsenheter som ikke bare måler puls og bevegelse, men også oksygeninnhold i blodet og kanskje til og med hjerneaktivitet. Som følge av ny teknologi venter vi at klokkene vil få funksjoner for søvnapné på samme måte som de fikk funksjoner for hjertearytmi i fjor.  Søvnteknologien vil ikke bli perfekt, men den vil utgjøre en forskjell i de mulighetene vi har til å måle, overvåke og optimalisere søvnen. Kan 2020 bli året da forbrukerelektronikken nærmer seg presisjonen til medisinsk utstyr? La oss sove på det.

Kampen mellom strømmegigantene

Det var en gang da lineære TV-programmer som «Venner for livet» dominerte det sosiale livet og praten over kaffemaskinen i hele verden. Siden den gang har vi fått aktører som Netflix og HBO inn i stua, som kommer i tillegg til et fortsatt solid TV- og kabel-TV-tilbud. Hakk i hæl kommer de nye plattformene AppleTV+, Disney+ og trolig flere, som tilbyr innhold med favorittstjernene våre. Budsjettene ligner kinoproduksjoner og brukerne kan koble seg til dem fra alle sine enheter. 2020 vil preges av kamper mellom strømmegigantene, og resultatet blir mer og bedre innhold enn noen gang før.

Gullrush for gaming

2020 vil bli et godt år for de som liker dataspill. Apple har allerede lansert Arcade, og Google lå ikke langt etter med Stadia, som begge utgjør en fornyelse av spillbransjen. Apple Arcade gir abonnentene tilgang til å laste ned alle de eksklusive spillene og spille dem uten nettilgang. Google Stadia er basert på strømming og erstatter lokal datakraft med skytjenester . I 2020 vil vi se at begge utvider spillbransjens fotavtrykk, og at de vil gi Microsoft (Xbox) og Sony (PlayStation) hard konkurranse. Vi forventer at flere bransjer (inkludert telekombransjen) vil jobbe hardt for å få et stykke av den lukrative spillkaken i året som kommer.

Hjemmelagd kunstig intelligens

Det er stor etterspørsel etter kunstig intelligens, men holdes igjen på grunn av stor mangel på kompetanse og ferdigheter innenfor bygging og opplæring av moderne kunstig intelligens til produksjonsbruk. Kunstig intelligens-plattformer med automatiserte maskinlæringsfunksjoner vil bli stadig mer populære fordi de har et praktisk brukergrensesnitt som gjør kunstig intelligens tilgjengelig for ikke-eksperter. Dette vil bidra til at flere folk og virksomheter kan utvikle sin egen kunstig intelligens-teknologi. Forventningen er at generelle forretningsbrukere vil kunne ta i bruk slike løsninger uten støtte fra eksperter fordi teknologien vil være selvlærende.

Deepfake til massene

Bruk av nye AI-metoder som Generative Adversarial Networks (GAN) har fått oppmerksomhet på grunn av deepfake-teknologi, og samtidig har bruken av lignende teknologi for å skape digitalt innhold og underholdningsapper blitt mer avansert og mer populært. I 2020 vil man ikke nøye seg med kunstig intelligens-baserte filtre, og bruken av innhold generert av kunstig intelligens til videoer vil danne grunnlag for nye, populære apper. En lignende utvikling ser vi med kameraene på smarttelefoner der kunstig intelligens brukt til databasert fotografering vil heve det digitale innholdet til et nytt nivå – for eksempel ved å flette flere bilder sammen for å skape et bilde som det ikke er mulig å få til med ett fotografi.

Realitetsorientering for store teknologiselskaper

De store teknologiselskapenes makt og påvirkningskraft vil nå et vendepunkt i 2020. Det har blitt tydelig at noen få verdensomspennende nettselskaper kontrollerer informasjon, skaper endringer i arbeidsmarkedet og utgjør en stadig større del av verdensøkonomien. Denne stillingen gir dem et nesten-monopol på verdifulle data som trengs for å utvikle kraftfulle AI-algoritmer for en automatisert fremtid. Det vil oppstå et sterkere ønske om lovregulering fra myndighetenes og forbrukernes side. Dette kan omfatte beskatning, personvern og sikkerhet, restriksjoner for politisk reklame og mulig oppløsning av selskaper.

Etisk bruk av kunstig intelligens tar seg opp

Etisk bruk av kunstig intelligens fremmes i politikken, i næringslivet og blant forskere – særlig i Europa, men også i andre deler av verden. Teknologiselskapene vil oppleve press fra lovgivere, investorer, egne ansatte og samfunnet som helhet for å utvikle og kommersialisere kunstig intelligens som forhindrer skade, er til nytte for menneskeheten, øker sosiale og miljømessige forhold og overholder menneskerettighetene. I 2020 vil vi se konkrete politiske handlinger på dette området, og bedrifter vil arbeide for å knytte etikk, kunstig intelligens og verdiskaping sammen. Rammeverk for styringen av kunstig intelligens vil bli vanlig i teknologibransjen. Dette vil inkludere (men ikke være begrenset til) frivillige etiske regelverk, prinsipper for etisk design av programvare, nye styringsstrukturer og opplæringsprogrammer for ansatte.

Digitale tvillinger gir digital gevinst

Digitale tvillinger vil bli vanlig i 2020. De vil bli et vanlig verktøy for planlegging, utvikling, drift og vedlikehold av eiendeler og infrastruktur. En digital tvilling er en kopi av et fysisk objekt, som en bil, en bygning, en vei eller en by. Tvillingen oppdateres kontinuerlig med sanntidsdata og gjør omfattende bruk av sensorer og andre programvareverktøy. Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) brukes deretter for å forutse fremtidige tilstander og dermed foreslå handlinger som kan gjøres med den fysiske tvillingen (for eksempel den faktiske veien, den faktiske bygningen e.l.).

Bekjempelse av telefonsvindel med maskinlæring

Telefonsvindelen vil øke i 2020. Det kan dreie seg om at noen ringer ett ring før de legger på, slik at man får et ubesvart anrop fra et utenlandsk eller uvanlig nummer. Man kan da bli fristet til å ringe tilbake, og minuttprisen kan være skyhøy, slik at brukeren må betale mye for dette. Folk kan også motta robotsamtaler om at bankkontoen deres er sperret, og at de må ringe et svindelnummer for å gjenåpne den. For å beskytte kundene legger mobiloperatørene ned mye arbeid i å oppdage og blokkere disse svindlerne. I 2020 vil maskinlæringsteknikker bli et effektivt verktøy for å unngå slik svindel og beskytte kundene.

Arbeiderrettigheter i oppdragsøkonomien

Internett har vært en plattform selskaper som transporttjenestene Uber og Lyft, og matleveringstjenester som Foodora har brukt til å skape en ny type økonomi. Delingsøkonomien, som den gjerne kalles, har også ført til mange spørsmål om arbeidstakernes rettigheter. De fleste av disse selskapene opererer nemlig ikke med faste ansettelser eller arbeidsavtaler for budene og sjåførene, selv om de er ryggraden for driften. De leier ut arbeidskraften sin, men går glipp av de fleste frynsegoder og faller utenfor mange av sikkerhetsnettene i arbeidslivet. De har allerede begynt å kreve sin del av kaken, og vi regner med at dette vil skape flere avisoverskrifter verden rundt i året som kommer.

Mobilgjenbrukens år?

Flere og flere vil bli oppmerksom på den galopperende prisen på nye toppmodeller av smarttelefoner og klimapåvirkningen ved å produsere dem. Det å hente ut metaller for å lage mobilene er forbundet med et omfattende karbonavtrykk. Det finnes ikke mange opplysninger om miljøpåvirkningen ved produksjon av smarttelefoner, men FN hevder at 80 prosent av en smarttelefons karbonavtrykk oppstår i produksjonen, rundt 4 prosent under transporten og 16 prosent ved bruken av den. For klimabevisste forbrukere blir det å beholde den smarttelefonen man har – eller kjøpe en brukt telefon – stadig mer aktuelt i 2020.

Verdensrommet åpner seg i 2020

Siden romkappløpet i 1960-årene har rommet bare vært tilgjengelig med dyre raketter som ikke kan gjenbrukes. Nå blomstrer imidlertid optimismen i bransjen, og selskaper som SpaceX har kuttet kostnader ved å gjøre pionerarbeid når det gjelder gjenbrukbare raketter. Billigere tilgang til verdensrommet og fortsettelsen av Moores lov, som gjør elektronikk mindre i størrelse og mindre energikrevende åpner for nyskaping: Satellittsvermer som kontinuerlig overvåker jorden, kommersielle reiser til romstasjoner og månen, og en planlagt lansering i 2020 av rombasert bredbånd til områder uten dekning. Utviklingen fører med seg både store muligheter og betydelige regulatoriske og kommersielle utfordringer. Når verdensrommet blir stadig mer tilgjengelig, vil rollen det spiller for å knytte oss sammen, bli enda viktigere.