Faktaark

Her finner du faktaark med kortfattet informasjon om Telenor.

Du kan laste dem ned i PDF- eller Word-format. For å se PDF-dokumentet, last ned Adobe Acrobat Reader gratis.

Kort om Telenor

Telenor-konsernet er en internasjonal tilbyder av kommunikasjonstjenester innen tele, data og media. Telenor-konsernet har mobilvirksomheter i 11 markeder i Norden, Sentral- og Øst-Europa og Asia, i tillegg til en stemmerettsandel på 42.95 prosent (økonomisk andel 35,7 prosent) i VimpelCom Ltd. som har mobilvirksomheter i 18 markeder. Telenor-konsernet er en av verdens største mobiloperatører med 149 millioner abonnement i sine konsoliderte virksomheter per 3. kvartal 2012, en omsetning i 2011 på 99 milliarder kroner og ca. 30.000 ansatte.

Les fakta og nøkkeltall om oss:

Kort om Telenor Q1 2013, 216kB, PDF

Samfunnsøkonomiske fordeler ved teleindustrien

Telenor-konsernet har tatt initiativet til studier om de samfunnsøkonomiske gevinstene av helsetjenester på mobil, mobile finansielle tjenester, Internett og mobil kommunikasjon.

Se faktaark fra studiene