Pieter Cornelis Knook

Styremedlem

Utnevnt: 11.mai 2020

Komité: Medlem av Transformation & Innovation Committee og Risk and Audit Committee.

Aksjer i Telenor ASA: 0 per 30. april 2020

Personalia: Født 1958. Bosatt i London, UK.

Bakgrunn: Pieter Knook har omfattende internasjonal erfaring innen salg, markedsføring og produktutvikling fra multinasjonale teknologiselskaper, herunder en rekke lederstillinger i Microsoft fra 1990 til 2008. Knook var President for Microsoft Asia fra 1997 to 2001 og SVP i Mobile Communications fra 2001-2008. Knook var Internet Services Director for Vodafone fra 2008 to 2010 og var Visiting Professor of Innovation ved universitetet i Cambridge.

Andre styreverv: Styremedlem i Alpha 10X (Paris, Frankrike), styreleder i LINX – The London Internet Exchange (London, UK), styreleder i Altitute Angel (Reading, UK), styremedlem i Bio-Key (New Jersey, USA) og nestleder i styret i Pulsant (Maidenhead, UK). Tidligere styreverv inkluderer styremedlem i TDC fra 2013 – mai 2018.

Utdanning: Knook har en MA i Electrical Sciences fra universitetet i Cambridge.