Jan Otto Eriksen

Styremedlem - ansatterepresentant
  • Utnevnt: 7. mai 2019 for en periode på to år

Komité: Medlem av Innovation and Technology Committee

Aksjer i Telenor ASA: 6 125 aksjer per april 2020

Personalia: Født 1954. Bosatt i Oslo.

Bakgrunn: Jan Otto Eriksen startet i Telenor i 2002 som prosjektleder i Telenorselskapet Canal Digital AS. Fra 2002-2013 jobbet Eriksen med ulike utviklingsprosjekter for nye TV-dekodere, backend-systemer, video-on-demand og strømmetjenester. I 2013 ble Eriksen konserntillitsvalgt for fagforeningen Tekna i Telenor på heltid, og har siden 2013 hatt denne rollen. I perioden 1981-2002, har Eriksen erfaring som programvareutvikler og prosjektleder i ulike konsulentselskaper og industriselskaper. Eriksen har tidligere vært ansatterepresentant i Telenorselskapene Zonavi AS og Canal Digital AS. Eriksen har også vært medlem en periode i bedriftsforsamlingen i Telenor ASA. Fra 2017 til mai 2019 var Eriksen vararepresentant for de ansattevalgte representantene til konsernstyret i Telenor ASA.

Utdanning: Ingeniør fra Oslo Ingeniørhøgskole, linje for Elektronikk. Sivilingeniør fra NTNU, institutt for Teknisk Kybernetikk/Reguleringsteknikk.