Esben Smistad

Styremedlem - ansatterepresentant
  • Utnevnt: 7. mai 2019 for en periode på to år

Komité: Medlem av People and Governance Committee

Aksjer i Telenor ASA: 0 per april 2020

Personalia: Født 1985. Bosatt i Oslo.

Bakgrunn: Esben Smistad startet i Telenor Norge AS divisjon Business i 2007 hvor han arbeidet med teknisk support for storkunder. Smistad har siden 2015 vært tillitsvalgt for EL og IT Forbundet på heltid. I perioden 2015-2017 var Smistad representant for de ansatte i styret i Telenor Norge AS.  Før Telenor har Smistad erfaring som arbeidsgiver og franchisetaker innen detaljhandel. Smistad er medlem av forbundsstyret i EL og IT Forbundet og kasserer for regionen, leder IKT Bransjens fagforening og er konserntillitsvalgt for EL og IT i Telenor.

Utdanning: Forsøksgymnaset i Oslo og Steinerskolen i Trondheim. Studerer arbeidsrett ved Studieforbundet AOF Norge.