Astrid Simonsen Joos

Styremedlem

Aksjer i Telenor ASA: 0 per 30. april 2020

Komité: Medlem av Transformation & Innovation Committee

Personalia: Født 1973 i Norge. Bosatt i Danmark.

Bakgrunn: Simonsen Joos har omfattende erfaring innen digital, salg/markedsføring, forretningsutvikling og ledelse gjennom 20 år innen software-industri og digital forretningsutvikling. Simonsen Joos har siden 2019 hatt rollen som Global Chief Digital Officer and Head of Transformation i Signify (tidligere Philips Lighting). Før dette var Simonsen Joos CEO i Signify i Norden i en periode på fem år. Simonsen Joos har hatt flere lederstillinger i Microsoft og har også vært CEO i Creuna Denmark, et digital byrå.

Andre styreverv: Styremedlem i Nordea Invest (København, Denmark).

Utdanning: Simonsen Joos har en M.Sc i Business and Economics fra BI Norwegian Business School, og en Master of Management Program innen eMarketing fra BI Norwegian Business School.