Anita Helen Steine

  • Utnevnt: 7. mai 2019 for en periode på to år

Komité: Medlem av Risk and Audit Committee and medlem av Sustainability and Compliance Committee.

Aksjer i Telenor ASA: 674 per 14. mai 2019

Personalia: Født 1966. Bosatt i Asker, Norge.

Bakgrunn: Anita Steine har vært ansatt i Telenor siden 2010, og har erfaring fra flere divisjoner i Telenor, sist fra Telenor Group Units, Global Business Security. Steine er hovedtillitsvalgt for Negotia i Telenor ASA og Telenor Digital AS. Steine har erfaring innen krevende roller i internasjonale selskaper innenfor IT-utvikling og IT i forretningsdrift, med hovedfokus på Business Intelligence og verdikjede-optimalisering. Steine har engasjert seg i fagarbeid gjennom faggruppe-styrene i blant annet Den Norske Datafornenig og Supply Chain Council.

Utdanning: Bedriftsøkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og IT- og ledelse fra Universitetet i Oslo (UiO).