เชื่อมโยงทุกคนไปสิ่งที่ดีที่สุด

นี่คือเป้าหมายของดีแทค จากประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม และจากความสำเร็จและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีต เราได้รังสรรค์การทำงานและวัฒนธรรมองค์กรอันดีของเรา เพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและมุ่งเน้นความยั่งยืน เรายึดมั่นในการสร้างมาตรฐานในการทำงานต่างๆขึ้นมา ไม่ใช่เพราะเพื่อต้องการสร้างภาพลักษณ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของเรา แต่เป็นเพราะ ดีแทคเชื่อมั่นว่า เราทำในสิ่งที่ถูกต้อง และเราตระหนักเสมอว่า เป็นการดำเนินธุรกิจที่ดี

เรียนรู้อยู่เสมอ การทำงานร่วมกัน รักษาสัญญา และเคารพซึ่งกันและกัน

พฤติกรรมของเราสะท้อนให้เห็นว่า อะไร คือ วัฒนธรรมของ ดีแทค และเราอยากให้วัฒนธรรมเป็นอย่างไร ความสมดุลในการดำเนินธุรกิจในทุกๆ วันของเรา เกิดจากพฤติกรรมที่เป็นแรงบันดาลใจและรู้สึกได้ เราต้องแสวงหา สร้างสรรค์ และค้นหาทางออกใหม่ๆ แต่ยังคงต้องส่งมอบบริการด้วยความเที่ยงตรง อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ ทักษะที่กล่าวมานี้เป็นความท้าทายที่สำคัญ และเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องสำหรับ ดีแทค ในปัจจุบัน

ธรรมาภิบาลของเราคือบรรทัดฐานและรากฐาน

ธรรมาภิบาลช่วยอธิบายว่า เราควรปฏิบัติตัวอย่างไรใน ดีแทค พฤติกรรมที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นทัศนคติที่เราอยากให้เพื่อนพนักงานมีต่อธรรมาภิบาลซึ่งเป็นกฎที่บริษัทกำหนดขึ้น โดยคาดหวังว่าเพื่อนพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่ง หน้าที่ หรือสถานที่ ธรรมาภิบาลช่วยนำทางให้เราผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากและเป็นแนวทางพื้นฐานในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นเกราะสร้างเสริมจิตสำนึกในจริยธรรมของดีแทค

เรากำหนดให้มีหัวใจสำคัญ 4 ประการให้ครอบคลุมถึงความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และช่วยให้เรารับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่เรากำลังประสบอยู่ในการทำงานทุกวัน เราได้จัดทำธรรมาภิบาล ซึ่งมีกฎและแนวปฏิบัติที่ง่ายต่อการเข้าใจ รวมถึงแหล่งอ้างอิงที่เชื่อมไปยังนโยบายที่เกี่ยวข้องต่างๆ แต่อาจไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกประเด็นที่เกิดขึ้น ธรรมาภิบาลนี้เป็นเพียงเครื่องมือช่วยให้เราตัดสินใจได้ถูกต้อง

สิ่งที่ผมคาดหวังจากพนักงานทุกคน คือ ขอให้ทุกคนกลับมาทบทวนเนื้อหาของบทเรียนอย่างสม่ำเสมอและใช้เวลาไตร่ตรองสถานการณ์ที่ยากลำบากต่างๆ ที่คุณอาจต้องเผชิญหน้า และพวกเราทุกคนควรที่จะทบทวนพิจารณาพันธะสัญญาของเราที่ให้ไว้ภายใต้ดีแทคธรรมาภิบาลในทุกๆ ปี เพื่อให้พวกเราประสบความสำเร็จในการรักษาจิตสำนึกในจริยธรรมของดีแทค

ชารัด เมห์โรทรา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีแทค