มุ่งสร้างสังคมให้แข็งแกร่ง เชื่อมโยงทุกคนไปสู่สิ่งที่ดีที่สุด

"นี่คือเป้าหมายของดีแทค จากประสบการณ์กว่า 30 ปีในการดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม และจากความสำเร็จและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีต เราได้รังสรรค์การทำงานและวัฒนธรรมองค์กรอันดีของเรา เพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและมุ่งเน้นความยั่งยืน เรายึดมั่นในการสร้างมาตรฐานในการทำงานต่างๆขึ้นมา ไม่ใช่เพราะเพื่อต้องการแสดงความจริงใจและซื่อสัตย์ของเราต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของเรา แต่เป็นเพราะดีแทคเชื่อมั่นว่าเราได้ดำเนินธุรกิจที่ดีและทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอ"

การสร้างสังคมให้แข็งแกร่ง ดีแทคมุ่งเน้นที่การทำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ การเชื่อมโยงลูกค้าผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและโซลูชั่นใหม่ๆ เพราะเรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนช่วยทำให้โลกน่าอยู่ สะดวกสบายและง่ายขึ้นสำหรับลูกค้าของเรา พนักงานของเรา เจ้าของธุรกิจต่างๆและสำหรับสังคมที่เราดำเนินธุรกิจ

เรียนรู้อยู่เสมอ การทำงานร่วมกัน รักษาสัญญา และเคารพซึ่งกันและกัน

พฤติกรรมของพวกเรา นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของดีแทคแล้วยังบ่งบอกสิ่งที่เราคาดหวังให้เป็นซึ่งความสมดุลในการดำเนินธุรกิจในทุกๆวันของเราเกิดจากพฤติกรรมที่เรายึดมั่นแสดงออกและสร้างแรงบันดาลใจ ดังนั้นเราจึงต้องแสวงหาสร้างสรรค์ และค้นหาโซลูชั่นใหม่ๆแต่ยังคงต้องส่งมอบบริการด้วยความเที่ยงตรง มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ทักษะที่กล่าวมานี้เป็นความท้าทายที่สำคัญและเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องสำหรับดีแทคในปัจจุบัน

ธรรมาภิบาลของเราคือ บรรทัดฐานและรากฐาน

ธรรมาภิบาลจะเน้นถึงสิ่งเราควรปฏิบัติตัวที่ดีแทค และสิ่งที่เราต้องการให้ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจของเราได้พบเห็น ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นทัศนคติที่เราต้องการให้เพื่อนพนักงานมีต่อธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นกฎที่บริษัทกำหนดขึ้นโดยเราคาดหวังว่าเพื่อนพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่ง หน้าที่ หรือสถานที่ และธรรมาภิบาลจะช่วยนำทางให้เราผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากและเป็นแนวทางพื้นฐานในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นเกราะสร้างเสริมจิตสำนึกในจริยธรรมของดีแทค

เรากำหนดให้มีหัวใจสำคัญ 4 ประการ ให้ครอบคลุมถึงความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจและช่วยให้เรารับมือกับความท้าทายต่างๆที่เรากำลังประสบอยู่ในการทำงานทุกวัน เราได้จัดทำธรรมาภิบาลซึ่งมีกฎและแนวปฏิบัติที่ง่ายต่อการเข้าใจ รวมถึงแหล่งอ้างอิงที่เชื่อมไปยังนโยบายที่เกี่ยวข้องต่างๆ แต่อาจไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกประเด็นที่เกิดขึ้นธรรมาภิบาลนี้เป็นเพียงเครื่องมือช่วยให้เราตัดสินใจได้ถูกต้อง สิ่งที่ผมคาดหวัง คือ ขอให้ทุกคนกลับ มาทบทวนเนื้อหาของบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ และใช้เวลาพิจารณาสถานการณ์ที่ยากลำบากต่างๆ ที่คุณอาจต้องเผชิญ หน้าและพวกเราทุกคนควรที่จะทบทวนพิจารณาพันธสัญญาของเราที่ให้ไว้ต่อบริษัทภายใต้ดีแทคธรรมาภิบาลในทุกๆ ปี เพื่อให้พวกเราประสบความสำเร็จในการรักษาจิตสำนึกในจริยธรรมของดีแทค

ชารัด เมห์โรทรา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีแทค