Connecting you to what matters most. Empowering societies

Det här är Telenors syfte. Med 165 års erfarenhet inom telekommunikation och en historia av både framgång och misstag, utvecklar vi vårat arbetssätt och vår kultur för att kunna bedriva en ännu mer hållbar och ansvarsfull verksamhet. Att sträva efter att höja standarden var än vi bedriver vår verksamhet är inte något vi gör för att vara goda eller för att tillmötesgå våra intressenter – vi gör det för att vi tror att det är det rätta och för att vi vet att det är bra för vår affär.

Always Explore, Create Together, Keep Promises, Be Respectful

Våra behaviors sammanfattar vad Telenors kultur är och vad vi vill att den ska vara. Dessa är både inspirerande och beskrivande eftersom vår dagliga verksamhet handlar om en balansgång. Vi behöver utforska, skapa och hitta nya lösningar, men vi behöver även leverera med precision, effektivitet och pålitlighet. Denna balansgång är den centrala utmaningen – och grunden till en fortsatt framgång – för Telenor idag.

Our Code of Conduct – a baseline and foundation

Vår Uppförandekod handlar också om hur vi gör saker på Telenor. Medan våra behaviours beskriver den attityd vi strävar efter, så är Uppförandekoden tvingande – den beskriver vad vi förväntar oss från alla och kräver av alla, oavsett position, roll eller plats. Vår Uppförandekod guidar oss genom dagliga dilemman och utgör grunden för hur vi, som beskyddare av Telenors integritet, beter oss.

Uppförandekodens fyra principer är utformade för att sätta tydliga riktlinjer för vårat affärsbeteende och för att hjälpa oss att hantera de utmaningar vi möter i vårat arbete. Uppförandekoden innehåller tydliga regler och riktlinjer med referenser till relevanta policyområden. Uppförandekoden kan inte omfatta alla typer av händelser, utan ska ses som ett verktyg för att hjälpa oss att fatta rätt beslut.

Min förväntan på dig är enkel: återkom regelbundet till dessa reflektioner och ta dig tid att gå igenom och reflektera över de dilemman du kan komma att möta. Alla behöver vi förnya vårat åtagande till Uppförandekoden och genom kontinuerlig eftertanke och reflektion kan vi alla lyckas med att vara riktiga beskyddare av vårat företags integritet.

Sigve

15 juli 2020