Empowering societies. Connecting you to what matters most.

Det här är Telenors syfte. Med mer än 165 års erfarenhet inom telekommunikation och en historia av både framgång och motgångar, utvecklar vi vårt arbetssätt och vår kultur för att kunna bedriva en ännu mer hållbar och ansvarsfull verksamhet. Att sträva efter att höja standarden var än vi bedriver vår verksamhet är inte något vi gör för att vara generösa eller för att tillmötesgå våra intressenter – vi gör det för att vi tror att det är det rätta och för att vi vet att det är bra för vår affär.

När vi stärker möjliggör vi också. Genom ansvarsfulla affärer, uppkoppling, spjutspetsteknik och nya lösningar kommer vi att bidra till att göra världen till en bättre plats – för våra kunder, medarbetare, ägare och de samhällen där vi är verksamma.

Always Explore, Create Together, Keep Promises, Be Respectful

Våra behaviours uttrycker vad Telenors kultur är men också vadden ska vara. Med andra ord, de är både beskrivande och inspirerande eftersom vår dagliga verksamhet handlar om en balansgång. Vi behöver utforska, skapa och hitta nya lösningar, men vi behöver även leverera med precision, effektivitet och pålitlighet. Denna balansgång, det som är och det som ska vara, är den centrala utmaningen – och grunden till en fortsatt framgång.

Our Code of Conduct – a baseline and foundation

Vår Uppförandekod handlar om hur vi gör saker på Telenor och hur vi vill bli sedda av våra kunder och affärspartners. Medan våra behaviours beskriver den attityd vi strävar efter, så är Uppförandekoden tvingande – den beskriver vad vi förväntar oss från alla och kräver av alla, oavsett position, roll eller plats. Vår Uppförandekod guidar oss genom dagliga dilemman och utgör grunden för hur vi, som beskyddare av Telenors integritet, beter oss.

Uppförandekodens fyra principer är utformade för att sätta tydliga riktlinjer för vårt affärsbeteende och för att hjälpa oss att hantera de utmaningar vi möter i vårt arbete. Uppförandekoden innehåller tydliga regler och riktlinjer med referenser till relevanta policyområden men den kan inte omfatta alla typer av händelser, Uppförandekoden ska ses som ett verktyg för att hjälpa oss att fatta rätt beslut.

Mina förväntningar är enkla: återkom regelbundet till dessa reflektioner och ta dig tid att gå igenom och reflektera över de dilemman du kan komma att möta. Alla behöver vi förnya vårt åtagande till Uppförandekoden och genom kontinuerlig eftertanke och reflektion kan vi alla lyckas med att vara riktiga beskyddare av vårt företags integritet.

Sigve

[26 oktober 2021]