အရေးအကြီးဆုံးသောအရာနှင့် သင့်ကိုချိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းများကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း။

"အရေးအကြီးဆုံးသော အရာနှင့် သင့်ကိုချိတ်ဆက်ပေးခြင်း"၊ "လူ့အဖွဲ့အစည်းကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း"တို့သည် Telenor၏ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍတွင် ဖြတ်သန်းခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၁၆၅)နှစ်ကျော်အတွင်း ရရှိလာသော အောင်မြင်မှု၊ ကျရှုံးမှု အတွေ့အကြုံနှစ်ရပ်လုံးအပေါ်တွင်အခြေခံ၍ ရေရှည်တည်တံ့ဖြစ်ထွန်းနိုင်သော၊ တာဝန်ခံယူမှု ရှိသော လုပ်ငန်း တစ်ခုကို လည်ပတ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လာနိုင်အောင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ တွေးခေါ်ယူဆပုံများနှင့် အလေ့ အထများကို တစ်ဖြည်းဖြည်း တိုးတက်အောင်ပြောင်းလဲ၍ ပြုပြင်တည်ဆောက်ခဲ့ရပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော နိုင်ငံတိုင်းတွင် အဆင့်အတန်း၊ စံချိန်စံညွှန်းများကို မြင့်မားလာအောင် ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းမှာ သက်ဆိုင်သူများကို မျက်နှာချိုသွေးလို၍၊ ကြေနပ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးလို၍ ပြုလုပ်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ ယင်းတို့သည် တော်တည့်မှန်ကန်၍ ကောင်းမွန်သော အလုပ်ဟု ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးသားမှ ယုံကြည်သောကြောင့်သာ ဖြစ်ပါသည်။

အမြဲစူးစမ်းရှာဖွေလေ့လာပါ၊ အတူဖန်တီးပါ၊ ကတိတည်ပါ၊ လေးစားသမှုရှိပါ။

Telenor၏ တွေးခေါ်ယူဆပုံ၊ ကျင့်ကြံပြုမူပုံနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ ဖြစ်လိုသည်ကို အကျဉ်းချုံး ဖေါ်ပြထားသောအခြေခံစဉ်းမျဉ်းလေးချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြုအမူနှင့်အတွေးအခေါ်အယူအဆများပင် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ မျှော်မှန်းချက်များ နှင့် ကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရမည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များ နှစ်ရပ်လုံးပင်ဖြစ်ပါသည်။ မျှော်မှန်းချက်နှင့်လက်တွေ့ လုပ်ရပ်ဟန်ချက်ညီအောင် ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်အလုပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် စူးစမ်းရှာဖွေရန်၊ ဆန်းသစ်တီထွင်ရန် နှင့် နည်းသစ်လမ်းသစ်များကို ရှာဖွေရန်လိုအပ်သကဲ့သို့ တိကျသေချာမှု၊ ထိရောက်မှု နှင့် ယုံကြည်အားထား စိတ်ချနိုင်မှုရှိစွာဖြင့် ဆောင်ကျဉ်း ပေးအပ်နိုင်ရန်လည်းလိုပါသည်။ ဤသို့ ဆောင်ရွက်နိုင်မှုသည် ယနေ့ Telenor အောင်မြင်မှု၏ သော့ချက်ဖြစ်၍ ယင်းအောင်မြင်မှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရေး၏ အဓိက စိန်ခေါ်မှု ပင်ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း– အခြေခံစည်းမျဉ်းနှင့် အခြေခံအုတ်မြစ်

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်ဝတ်သည် Telenor တွင် ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ မည်ပုံ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြသည် ဆိုသည့် အကြောင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြုမူကျင့်ကြံပုံတို့က ကျွန်ုပ်တို့ ကိုင်စွဲသည့် သဘောထားကို ရည်ညွှန်း၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းမှာမူ ကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရမည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရာထူး၊ အခန်းကဏ္ဍ သို့မဟုတ် နေရာဒေသတို့နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့် မည်သည်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်၍ ထိုသို့ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်တွင် မည်သို့မျှော်လင့်ထားသည် ဆိုသည့် အကြောင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ Telenor၏ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူများအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ ပြုမှုကျင့်ကြံဆောင်ရွက်ပုံ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်၍ မိမိတို့၏ နေ့စဉ်ပြုလုပ်ဖွယ်ရာများကို ဆောင်ရွက်ကြရာတွင် ကြုံတွေ့ကြရမည့် အခက်အခဲ အကြပ်အတည်းများတစ်လျှောက် လမ်းညွှန်ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းကို အခြေခံစည်းမျဉ်း လေးချက်အပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ပိုမိုရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်ထားရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများတွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုများကို ကူညီဖြေရှင်းနိုင်ရန် ရည်ရွယ် ထားသော်လည်း ဖြစ်ပေါ်ကြုံတွေ့နိုင်သည့် အဖြစ်အပျက်အခြေအနေအားလုံးကိုမူ ပြီးပြတ် ပြည့်စုံကုံလုံအောင် ထည့်သွင်းဖေါ်ပြနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ မှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်ရန်အတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

သင့်အပေါ်ထားရှိတဲ့ ကျွန်ုပ်တို့၏ မျှော်လင့်ချက်မှာ ရိုးရှင်းပါတယ် - သင်ကြုံတွေ့ ကောင်း ကြုံတွေ့ရနိုင်သော အခက်အခဲအကြပ်အတည်းများ တွေ့ကြုံသည့် အကြိမ်တိုင်း၊ အမြဲတစေ ဤကျင့်၀တ်စည်းကမ်း သဘောတရား ဆက်နွယ်ချက်များနှင့် ထင်ဟပ်ဆက်စပ်စေ၍ အချိန်ယူပြီး သုံးသပ်ပါ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပါ။

ဤကျင့်၀တ်စည်းကမ်းများအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ ကတိက၀တ် ကိုလည်း စဥ်ဆက်မပြတ် သုံးသပ် ထင်ဟပ်စေခြင်းနှင့်အတူ၊ နှစ်စဥ်ပြန်လည်ဆန်းသစ်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်ပြီး၊ သို့မှသာ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး စစ်မှန်သော ကျင့်ဝတ်ကာကွယ်သူများအဖြစ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို အောင်မြင်စွာ ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက် နိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။

ဆစ်ဂ်ဗာ (Sigve)

၁၅ ဇူလိုင်လ ၂၀၂၀