ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းကို ဘာကြောင့် ထားရှိရတာလဲ

စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဆိုသည်မှာ စွမ်းဆောင်မှုများ၊ ရည်မှန်ချက်များနှင့် အောင်မြင်မှုတို့ အကြောင်းချည်း သက်သက်မဟုတ်ပေ။ ယင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အချင်းချင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ရပ်တည်ကျင်လည်နေသော ဝန်းကျင်အပေါ် ရှေးရှု၍ ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ ပြုမှု ဆောင်ရွက်ရမည်ဆိုသည့် အကြောင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲသူများ၊ ရှယ်ရာရှင်များနှင့် လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်များအပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းများ နှင့် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် လူမှုအသိုက်အဝန်းအားလုံး၏ ယုံကြည်စိတ်ချရသော လက်တွဲဖေါ် ဖြစ်လိုပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းသည် ဤယုံကြည်မှုအပေါ်တွင် တည်မှီလျက်ရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် လုပ်ငန်းကို တာဝန်ခံယူမှုရှိသော၊ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာရှိသော၊ ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သောနည်းလမ်းများဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန် ခိုင်မာသော သန္နိဌာန်ဖြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဤကျင့်ဝတ် စည်းကမ်းသည် အဖွဲ့အစည်းတွင်း ပြုမှုတွေးခေါ်ယူဆပုံများ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤ သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို Telenor တွင် ရှိသည့်လူတိုင်းက လိုက်နာကြရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာအပေါ်တွင် လွှမ်းမိုးသက်ရောက်နိုင်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ချမှတ်နေကြရပါသည်။ အခြေအနေအကြောင်း အခြင်းရာပေါ်တွင် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိရှိထားခြင်းမရှိဘဲ ပြုလုပ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ရည်ရွယ်ချက် ကောင်းဖြင့် ပြုလုပ်ပင်ပြုလုပ်သော်ငြားလည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်ပျက်စီး စေနိုင်ပါသည်။

Telenor တွင် ကျွန်ုပ်တို့ ပြုကျင့်ရမည့် အပြုအမှုများအတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်များကို ကျင့်ဝတ်၏ အခြေခံစည်းမျဉ်း သဘောတရားများ (Code Principles) က ချမှတ်ပေးပါသည်။

ကျင့်ဝတ်၏ အခြေခံ စည်းမျဉ်းများ၊ သဘောတရားများ

ကျင့်ဝတ်၏ အခြေခံ စည်းမျဉ်းများ၊ သဘောတရားများ များသည် ကျင့်ဝတ်သိက္ခာရှိသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်လာစေရန် ဖော်ဆောင်ပေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ ကျင့်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အမူအကျင့်၏ အနှစ်သာရကို ဖွင့်ဆိုပေးပါသည်။

စည်ကမ်း လိုက်နာ ကျင့်သုံးမည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေါ်လစီများကို လိုက်နာကြပါသည်၊ အကယ်၍ ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲမှုရှိခဲ့ပါက အမြင့်ဆုံး စည်ကမ်းကိုသာ ဆုပ်ကိုင်ထိန်သိမ်း၍ လိုက်နာရပါမည်။

မိမိပြုသမျှ မိမိတာဝန်ယူပါမည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် သတင်းအချက်အလက်များကို တက်ကြွစွာဖြင့် ရှာဖွေခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်များကို သိရှိနားလည်ခြင်း၊ နှင့် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် လူမှုအသိုက်အဝန်းတွင် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်း အသိမှတ်ပြုပါသည်။

ရိုးသားပွင့်လင်းကြပါမည်။

ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် စိန်ခေါ်မှုများအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပွင့်လင်း၍ ဟုတ်မှန်စွာလည်း ပြောဆိုပါမည်။

ထုတ်ဖေါ် ပြောကြားခြင်းပြုပါမည်။

မသေချာမရေရာသံသယရှိပါက မေးမြန်းခြင်းပြုပါမည်၊ လက်တုန့်ပြန်ခြင်းခံရမည့်အရေးကို ကြောင့်ကြခြင်းမရှိဘဲ မေးမြန်းပြောဆိုပါမည်။

ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းကို မည်သူတွေကလိုက်နာ ရပါမည်နည်း။

ဤကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းသည် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအပါအဝင် Telenor၏ ကိုယ်စားဆောင်ရွက်လျက် ရှိသူတိုင်း နှင့် Telenor ၏ ဝန်းထမ်းများအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်အကျုံးဝင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် လိုက်နာကျင့်သုံးလျက်ရှိသည့် ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မြင့်မားသော စံနှုန်းများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေးသွင်းသူများ၊ ကန်ထရိုက်တာများ နှင့် အခြားသော မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းများကလည်း အလားတူလိုက်နာကြမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။

ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေကို ဘယ်လိုသုံးစွဲရမလဲ

ကျင့်ဝတ် အခြေခံစည်းမျဉ်း လေးချက် နှင့် ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း၏ ကဏ္ဍအလိုက် အခြားသတ်မှတ်ထားသော လိုအပ်ချက်များသည် ဤကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း၏ အခြေခံတာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို ဖွဲ့စည်းသတ်မှတ်ပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေါ်လစီများ နှင့် ယင်းတို့၏လက်စွဲလမ်းညွှန်များတွင်ရှိသော ထပ်ဆင့်လိုအပ်ချက်များကိုလည်း နားလည်သိရှိ၍ လိုက်နာကြရမည်။ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီ၏ အဆုံးတွင် သက်ဆိုင်ရာပေါ်လစီနှင့် ယင်းတို့၏လက်စွဲလမ်းညွန်များအပြင် ရရှိနိုင်သော ညွန်ကြားချက်များ၊ လက်တွေ့သုံး အထောက်အကူများ၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးဆိုင်ရာများ နှင့်အခြားအထောက်အကူပြု အရင်းအမြစ်များကို ရရှိနိုင်မည့် အင်တာနက်လိပ်စာ(links)ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

ကျင့်ဝတ်နီတိဆိုင်ရာအခက်အခဲအကြပ်အတည်းများ၊ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသော အခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းများကို စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ရန် နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို လမ်းညွှန်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဤကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းက ရှင်းလင်းပြတ်သားသော လိုအပ်ချက်များကို ချမှတ်ပေးပါသည်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု မရှိသောဧရိယာများအတွက် မေးမြန်စရာရှိသောအခါ မိမိတို့၏ ဌာနအကြီးအကဲ လိုင်းမန်နေဂျာ သို့မဟုတ် Compliance Function သို့ အမြဲဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ Integrity Hotline ကိုအသုံးပြု၍ အကြံအဉာဏ်များကို အမည်ဖော်ပြ၍သော်လည်းကောင်း၊ အမည်မဖေါ်ပြဘဲသော်လည်းကောင်း တောင်းခံနိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းတွင် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သော အခက်အခဲအကြပ်အတည်းတိုင်း သို့မဟုတ် အခြေအနေရပ်တိုင်းကို ဤကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းက လွှမ်းခြုံမှုရှိနိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဥပဒေရေးရာနှင့် မူဝါဒရေးရာအရ (regulatory) မသေချာမရေရာမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများ၊ အခက်အခဲများမှာ ဆက်လက် တည်ရှိနေပါလိမ့်မည်။ ယင်းကဲ့သို့ကိစ္စရပ်များတွင် ကျင့်ဝတ်နီတိပိုင်းဆိုင်ရာ အမြင့်မားဆုံးသော စံနှုန်းများကို လက်ကိုင်ထား၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ထမ်းမြဲတိုင်းထမ်းရွက်၊ လိုက်နာမြဲတိုင်းလိုက်နာရမည်သာဖြစ်သဖြင့် မည်သို့ပင်ဆိုစေ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို မှန်မှန်ကန်ကန် ချမှတ်နိုင်ရန် အလို့ငှာ အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် လမ်းညွန်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ကြိုးပမ်းရှာဖွေသင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်ကျင့်ဝတ် နီတိပိုင်း စံချိန်စံညွန်းများအပြင် ကျင့်ဝတ် အခြေခံစည်းမျဉ်း (Code Principles) သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ နှင့် နည်းဥပဒေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာရန်လည်း လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် လက်ရှိလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် နိုင်ငံ၏ ဥပဒေများကို သိရှိနားလည် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိအောင် ပြုလုပ်ထားသင့်ပါသည်၊ အကယ်၍ သင့်တွင် မေးမြန်းလိုသည်များရှိပါက ဥပဒေရေးရာဌာနထံမှ လမ်းညွန်ချက် ရယူပါ။

ဝန်ထမ်းများအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ မျှော်လင့်ထားသည့် အရာများ …

Telenor၏ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအနေဖြင့် သင့်အပေါ်တွင် မျှော်လင့်ထားသည်မှာ-

• ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာမြင့်မားစွာဖြင့် အမြဲဆောင်ရွက်ပါ၊

• ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း၊ ပေါ်လစီများ နှင့် လမ်းညွှန်လက်စွဲများကို ဖတ်ရှုလေ့လာ၍ လိုက်နာပါ၊

• “How to Speak Up” ကဏ္ဍတွင် ဖေါ်ပြထားသည့် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာကိစ္စရပ်များကို ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားပါ၊

• သင်းတန်းများကို အချိန်အခါအားလျော်စွာ တက်ရောက်ရန် ကြိုးပမ်းပါ၊

• ထပ်ဆင့် လမ်းညွန်ချက်များကို ရှာဖွေရမည့်အချိန်နှင့် နည်းလမ်းကို သိထားပါ

• compliance ဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို အပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ၊

• ဥပဒေနှင့်မညီညွှတ်သော၊ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာမဲ့သော သို့မဟုတ် Telenor၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်ညှိုးနွမ်းစေသော အလေ့အထအပြုအမူတို့ကို ရှောင်ကြဉ်ပါ ။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ခေါင်းဆောင်များထံမှ မျှော်လင့်ထားသည့်အရာများ

အထက်ပါ လိုအပ်ချက်များအပြင်၊ Telenor ရှိ ခေါင်းဆောင်များ လိုက်နာရန် မျှော်လင့်ထားသည်မှာ-

"ခေါင်းဆောင်ပိုင်း သဘောထား" အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံနေထိုင်ကြ၍ compliance ၏ အရေးပါမှုကို အမြဲပြောကြားခြင်းပြုကြရမည်

• မိမိဌာန၏ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုကို သက်ရောက်ထိခိုက်နိုင်သော လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ compliance အန္တရာယ်ကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေရှိသော နယ်ပယ်များကို ကြိုတင်မျှော်မှန်း တွက်ဆ၍ သတ်မှတ်ဖေါ်ထုတ်ထားရမည်

• လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ compliance အန္တရာယ်ကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေကို လျော့ပါးသက်သာစေမည့် ဆောင်ရွက်မှုများကို တက်ကြွစွာ သတ်မှတ်ဖေါ်ထုတ်ထားပါ

• သက်ဆိုင်မှုရှိသည့် အခက်အခဲအကြပ်အတည်းများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မိမိ၏ဌာနအား လေ့ကျင့်သင်ကြားေပေးမှုနှင့် ပြင်ဆင်မှုကို သေချာစွာ ဆောင်ရွက်ပါ

• စိုးရိမ်မိသည့်ကိစ္စရပ်များကို ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုတင်ပြရာတွင် လက်တုံ့ပြန်ခြင်းကို စိုးရိမ်ကြောင့်ကြစရာမလိုဘဲ ပွင့်လင်းစွာ သတင်းပို့အစီရင်ခံခြင်းနှင့် အသင်းအဖွဲ့ဝင်အားလုံး အသားကျလာစေရန် ပွင့်လင်းစွာ သတင်းပို့အစီရင်ခံခြင်းကို ကျင့်သုံးသည့် ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ရပ်ကို အားပေးရန်

• ကျင့်ဝတ်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာ မြင့်မားသည့် စံချိန်စံညွန်းများကို အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်းတို့အတွက် လိုအပ်သည့် သတ်မှတ်ချက် တစ်ရပ်အဖြစ် သုံးစွဲပါ

• Telenor ၏ compliance ဆောင်ရွက်မှုအဆင့်ဆင့် နှင့် governance တို့တွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါ