ကျင့်ဝတ်၏ အခြေခံ စည်းမျဉ်းများ၊ သဘောတရားများ များသည် ကျင့်ဝတ်သိက္ခာရှိသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်လာစေရန် ဖော်ဆောင်ပေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ ကျင့်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အမှုအကျင့်၏ အနှစ်သာရကို ဖွင့်ဆိုပေးပါသည်။

စည်ကမ်း လိုက်နာ ကျင့်သုံးမည်။

  • ကျွန်ုပ်တို့သည် ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေါ်လစီများကို လိုက်နာကြပါသည်၊ အကယ်၍ ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲမှုရှိခဲ့ပါက အမြင့်ဆုံး စည်ကမ်းကိုသာ ဆုပ်ကိုင်ထိန်သိမ်း၍ လိုက်နာရပါမည်။

မိမိပြုသမျှ မိမိတာဝန်ယူပါမည်။

  • ကျွန်ုပ်တို့သည် သတင်းအချက်အလက်များကို တက်ကြွစွာဖြင့် ရှာဖွေခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်များကို သိရှိနားလည်ခြင်း၊ နှင့် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် လူမှုအသိုက်အဝန်းတွင် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်း အသိမှတ်ပြုပါသည်။

ရိုးသားပွင့်လင်းကြပါမည်။

  • ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် စိန်ခေါ်မှုများအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပွင့်လင်း၍ ဟုတ်မှန်စွာလည်း ပြောဆိုပါမည်။

ထုတ်ဖေါ် ပြောကြားခြင်းပြုပါမည်။

  • မသေချာမရေရာသံသယရှိပါက စိုးရိမ်မကင်းမှုကို ထုတ်ဖော်အသိပေးပါ၊ မေးမြန်းပါ။ အခြားသူများကိုလည်း ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် တိုက်တွန်းပြီး၊ သဘောရိုးဖြင့် ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားသူအပေါ် လက်တုန့်ပြန်ခြင်းကို လက်မခံသည့် အလေ့အထတစ်ရပ် ဖန်တီးရပါမည်။