Rapportering

Måling og rapportering er helt nødvendig for å kunne forstå hvordan vår virksomhet virker inn på økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige forhold. På denne måten kan vi gjøre stadige forbedringer og samtidig ha en åpen dialog med våre interessegrupper.

Vår nyeste rapport om samfunnsansvar inngår som en del av Telenorkonsernets årsrapport for 2016. Rapporten kan lastes ned her.