Maksimere nytten av mobilkommunikasjon

Mobilinfrastruktur er viktig. Gode kommunikasjonsløsninger kan skape økt livskvalitet og positive ringvirkninger. Som en ansvarlig teleoperatør er vår viktigste oppgave å arbeide for at så mange som mulig kan nyte godt av fordelene ved å ha tilgang til telekommunikasjon i alle markedene våre. Vi vil maksimere nytten av tjenestene våre for samfunnet som helhet, bidra til sosial og økonomisk vekst og være med på å forme en bærekraftig fremtid

Vi fokuserer på å skape bærekraftige tiltak og partnerskap som kan skape langsiktige verdier for både samfunnet og Telenor. Våre tiltak er bygget på vår kjernekompetanse – kommunikasjon. Vi fokuserer spesielt på tre områder hvor vi kan skape gjensidig verdi:

 

Samfunnsansvar i Telenorkonsernet

[qbrick id="69C17BF6CC72FDA0"]

Se hvordan vi jobber for å gjøre samfunnsansvar til en del av måten vi gjør forretninger

Varighet: 03:49