Helse, sikkerhet og miljø i Telenor-konsernet

Telenor er et internasjonalt konsern med en omfattende arbeidsstokk og legger derfor stor vekt på helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen. Vi bruker en systematisk tilnærming til dette, både innenfor egen virksomhet og blant leverandører.