Samfunnsansvar

Bærekraft ligger i hjertet av virksomheten vår. Vi jobber for å maksimere telekommunikasjonens samfunnsnytte, skape verdier for hele samfunnet og bidra til en bærekraftig fremtid.

Samfunnsansvarlig
tiltak

Learn more about how Telenor creates shared value for society.

Se våre samfunnsansvarlige tiltak