Telenor Norge

Telenor er det ledende mobilselskapet i Norge.

Telenor Norge tilbyr bredbånd, mobil, fastnett og kabel-tv til privat- og bedriftskunder.

Nøkkelfakta

  • Landets største leverandør av tele- og datatjenester
  • Ledende leverandør av bredbånd i Norge
  • 3.066 millioner mobilabonnementer (Q4 2016)
  • 4006 ansatte (Q4 2016)
  • Omsetting på 26.035 millioner kroner (2016)
  • Månedlig mobil ARPU: 316 kroner (Q4 2016)
  • Hovedkontoret ligger på Fornebu, utenfor Oslo
  • Administrerende direktør: Berit Svendsen

Bakgrunn

Telenor har banet veien for mange innovative kommunikasjonstjenester, og er fremdeles en stor bidragsyter innenfor forskning og innovasjon i Norge. Selskapet bygger på mer enn 160 års historie som pionér innen telekommunikasjon. 

Informasjon til analytikere

For detaljert informasjon om konkurranse, nettverk og reguleringsspørsmål, se vår virksomhetsbeskrivelse for Telenor Norge (på engelsk)

Selskapets hjemmeside

Besøk Telenors norske hjemmeside

Key Figures for Telenor Norge

(NOK in millions) 1. kvartal År
2017 2016 2016
Restated Restated
Driftsinntekter mobil
Abonnementer og trafikk 2.655 2.831 11.288
Termineringsinntekter 129 144 585
Andre mobilinntekter 264 251 1.064
Ikke-mobilinntekter 454 363 2.114
Totale driftsinntekter mobil 3.503 3.589 15.052
Driftsinntekter fastnett
Telefoni 409 478 1.806
Internett og TV 1.421 1.335 5.446
Datatjenester 123 127 503
Andre driftsinntekter fastnett 408 414 1.715
Totale inntekter sluttbruker 2.361 2.353 9.470
Inntekter videresalg 366 389 1.508
Totale driftsinntekter fastnett 2.727 2.742 10.978
Totale driftsinntekter 6.230 6.331 26.030
EBITDA før andre poster 2.575 2.766 10.946
Driftsresultat 1.473 1.767 6.726
EBITDA før andre poster/Totale driftsinntekter (%) 41,3 43,7 42,1
Capex 1.148 908 4.780
Driftsmessige investeringer 7 - 100
Statistikk for mobil
ARPU mobil 305 315 319
Fasttelefoni ARPU 254 261 259
Fast bredbånd ARPU 360 344 352
TV ARPU 299 283 284
Antall abonnementer - Kvartalsendring/Total (i tusener)
Mobil (40) (34) 3.066
Fasttelefoni (21) (20) 546
Fast Internett - (1) 865
TV 4 3 541