Telenor Danmark

Telenor Danmark er den nest største mobiloperatøren og den nest største bredbåndsleverandøren i landet.

Telenor Danmark tilbyr mobil-, fastnett- og bredbåndstjenester.

Nøkkelfakta

  • Danmarks nest største mobiloperatør
  • Landets nest største leverandør av bredbånd
  • 1.779 millioner mobilabonnementer (Q3 2014])
  • 1868 ansatte (Q3 2014)
  • Omsetning på  4 966 millioner kroner (2013)
  • Månedlig mobil ARPU: NOK 148 (Q3 2014)
  • Hovedkontor i København
  • Administrerende direktør:  (fungerende)

Bakgrunn

For å forbedre kundeopplevelsen, utvikler Telenor Danmark både nettverket og sine tjenester kontinuerlig.

Selskapsnavnet Telenor Danmark ble lansert i juni 2009 da Sonofon og Cybercity fusjonerte. Telenor-konsernet kjøpte Sonofon i juni 2000 og Cybercity i mai 2005.

Informasjon til analytikere

For detaljert informasjon om konkurranse, nettverk og reguleringsspørsmål, se vår virksomhetsbeskrivelse for Telenor Danmark (på engelsk)

Selskapets hjemmeside

Besøk Telenors danske hjemmeside

Nøkkeltall forTelenor Danmark

(NOK i millioner) 2. kvartal Første halvår År
2016 2015 2016 2015 2015
Driftsinntekter mobil
Abonnementer og trafikk 725 700 1.496 1.419 2.939
Termineringsinntekter 69 42 112 84 173
Andre mobilinntekter 41 32 74 60 149
Ikke-mobilinntekter 261 304 512 612 1.300
Totale driftsinntekter mobil 1.096 1.078 2.193 2.175 4.561
Driftsinntekter fastnett 148 163 307 322 640
Totale driftsinntekter 1.244 1.241 2.500 2.497 5.201
EBITDA før andre poster 146 119 308 327 591
Driftsresultat (tap) 68 (72) 148 (71) (2.516)
EBITDA før andre poster/Totale driftsinntekter (%) 11,7 9,6 12,3 13,1 11,4
Capex 84 128 203 262 497
Gjennomsnittlig inntekt per abonnement (ARPU) – månedlig (NOK) 148 140 149 142 146
Antall abonnementer - Kvartalsendring/Total (i tusener)
Mobil (18) 10 1.779 1.780 1.784
Fasttelefoni (2) (7) 73 88 76
Fast Internett (2) 0 154 166 159
Valutakurs (DKK) 1,2648 1,1605 1,2004