Telenor Danmark

Telenor Danmark er den nest største mobiloperatøren og den nest største bredbåndsleverandøren i landet.

Telenor Danmark tilbyr mobil-, fastnett- og bredbåndstjenester.

Nøkkelfakta

  • Danmarks nest største mobiloperatør
  • Landets nest største leverandør av bredbånd
  • 1.820 millioner mobilabonnementer (Q4 2016)
  • 1611 ansatte (Q4 2016)
  • Omsetning på 5.076 millioner kroner (2016)
  • Månedlig mobil ARPU: NOK 143 (Q4 2016)
  • Hovedkontor i København
  • Administrerende direktør: Jesper Hansen

Bakgrunn

For å forbedre kundeopplevelsen, utvikler Telenor Danmark både nettverket og sine tjenester kontinuerlig.

Selskapsnavnet Telenor Danmark ble lansert i juni 2009 da Sonofon og Cybercity fusjonerte. Telenor-konsernet kjøpte Sonofon i juni 2000 og Cybercity i mai 2005.

Informasjon til analytikere

For detaljert informasjon om konkurranse, nettverk og reguleringsspørsmål, se vår virksomhetsbeskrivelse for Telenor Danmark (på engelsk)

Selskapets hjemmeside

Besøk Telenors danske hjemmeside

Nøkkeltall forTelenor Danmark

(NOK i millioner) Fjerde kvartal År
2016 2015 2016 2015
Driftsinntekter mobil
Abonnementer og trafikk 700 752 2.907 2.939
Termineringsinntekter 68 46 244 173
Andre mobilinntekter 44 64 175 149
Ikke-mobilinntekter 355 411 1.167 1.300
Totale driftsinntekter mobil 1.168 1.273 4.493 4.561
Driftsinntekter fastnett 143 159 584 640
Totale driftsinntekter 1.311 1.431 5.076 5.201
EBITDA før andre poster 152 137 597 591
Driftsresultat (tap) 97 (2.212) 307 (2.516)
EBITDA før andre poster/Totale driftsinntekter (%) 11,6 9,6 11,8 11,4
Capex 146 164 394 497
Gjennomsnittlig inntekt per abonnement (ARPU) – månedlig (NOK) 143 149 147 146
Antall abonnementer - Kvartalsendring/Total (i tusener)
Mobil 44 (4) 1.820 1.784
Fasttelefoni (0) (5) 74 76
Fast Internett (2) (5) 149 159
Valutakurs (DKK) 1,2476 1,2004