Telenor Danmark

Telenor Danmark er den nest største mobiloperatøren og den nest største bredbåndsleverandøren i landet.

Telenor Danmark tilbyr mobil-, fastnett- og bredbåndstjenester.

Nøkkelfakta

  • Danmarks nest største mobiloperatør
  • Landets nest største leverandør av bredbånd
  • 1.820 millioner mobilabonnementer (Q4 2016)
  • 1611 ansatte (Q4 2016)
  • Omsetning på 5.076 millioner kroner (2016)
  • Månedlig mobil ARPU: NOK 143 (Q4 2016)
  • Hovedkontor i København
  • Administrerende direktør: Jesper Hansen

Bakgrunn

For å forbedre kundeopplevelsen, utvikler Telenor Danmark både nettverket og sine tjenester kontinuerlig.

Selskapsnavnet Telenor Danmark ble lansert i juni 2009 da Sonofon og Cybercity fusjonerte. Telenor-konsernet kjøpte Sonofon i juni 2000 og Cybercity i mai 2005.

Informasjon til analytikere

For detaljert informasjon om konkurranse, nettverk og reguleringsspørsmål, se vår virksomhetsbeskrivelse for Telenor Danmark (på engelsk)

Selskapets hjemmeside

Besøk Telenors danske hjemmeside

Key Figures for Telenor Danmark

(NOK in millions) 1. kvartal År
2017 2016 2016
Restated Restated
Driftsinntekter mobil
Abonnementer og trafikk 695 771 2.907
Termineringsinntekter 60 43 244
Andre mobilinntekter 43 32 169
Ikke-mobilinntekter 313 250 1.164
Totale driftsinntekter mobil 1.111 1.096 4.484
Driftsinntekter fastnett 138 159 584
Totale driftsinntekter 1.249 1.254 5.068
EBITDA før andre poster 222 157 609
Driftsresultat (tap) 127 45 152
EBITDA før andre poster/Totale driftsinntekter (%) 17,8 12,5 12,0
Capex 108 233 531
Gjennomsnittlig inntekt per abonnement (ARPU) – månedlig (NOK) 138 152 147
Antall abonnementer - Kvartalsendring/Total (i tusener)
Mobil 9 13 1.820
Fasttelefoni (2) (1) 74
Fast Internett (1) (2) 149
Valutakurs (DKK) 1,2090 1,2769 1,2476