Telenor Danmark

Telenor Danmark er den nest største mobiloperatøren og den nest største bredbåndsleverandøren i landet.

Telenor Danmark tilbyr mobil-, fastnett- og bredbåndstjenester.

Nøkkelfakta

  • Danmarks nest største mobiloperatør
  • Landets nest største leverandør av bredbånd
  • 1.997 millioner mobilabonnementer (Q3 2014])
  • 1922 ansatte (Q3 2014)
  • Omsetning på  4 966 millioner kroner (2013)
  • Månedlig mobil ARPU: NOK 136 (Q3 2014)
  • Hovedkontor i København
  • Administrerende direktør: Jesper Hansen (fungerende)

Bakgrunn

For å forbedre kundeopplevelsen, utvikler Telenor Danmark både nettverket og sine tjenester kontinuerlig.

Selskapsnavnet Telenor Danmark ble lansert i juni 2009 da Sonofon og Cybercity fusjonerte. Telenor-konsernet kjøpte Sonofon i juni 2000 og Cybercity i mai 2005.

Informasjon til analytikere

For detaljert informasjon om konkurranse, nettverk og reguleringsspørsmål, se vår virksomhetsbeskrivelse for Telenor Danmark (på engelsk)

Selskapets hjemmeside

Besøk Telenors danske hjemmeside

Nøkkeltall forTelenor Danmark

(NOK i millioner) Fjerde kvartal År
2015 2014 2015 2014
(NOK i millioner)
Driftsinntekter mobil
Abonnementer og trafikk 773 734 3.001 2.907
Termineringsinntekter 46 66 176 248
Andre mobilinntekter 42 17 83 68
Ikke-mobilinntekter 411 382 1.300 1.111
Totale driftsinntekter mobil 1.273 1.199 4.561 4.334
Driftsinntekter fastnett 159 162 640 642
Totale driftsinntekter 1.431 1.360 5.201 4.976
EBITDA før andre poster 137 176 591 726
Driftsresultat (2.212) (111) (2.516) (197)
EBITDA før andre poster/Totale driftsinntekter (%) 9,6 13,0 11,4 14,6
Capex 164 156 497 514
Driftsmessige investeringer - (1) - (14)
Gjennomsnittlig inntekt per abonnement (ARPU) – månedlig (NOK) 136 137 133 139
Antall abonnementer - Kvartalsendring/Total (i tusener)
Mobil (7) 24 1.997 1.953
Fasttelefoni (5) 1 76 97
Fast Internett (5) - 159 161
Valutakurs (DKK) 1,2004 1,1206