Telenor Danmark

Telenor Danmark er den nest største mobiloperatøren og den nest største bredbåndsleverandøren i landet.

Telenor Danmark tilbyr mobil-, fastnett- og bredbåndstjenester.

Jeg liker utfordringer i min daglige jobb fordi de krever dedikering, engasjement og handlekraft.

krisoffer-norway-en

Kort om Telenor Danmark

Nøkkelfakta

  • Danmarks nest største mobiloperatør
  • Landets nest største leverandør av bredbånd
  • 1,888 millioner mobilabonnementer (Q2 2014)
  • 1 688 ansatte (Q2 2014)
  • Omsetning på 6 992 millioner kroner (2011)
  • Månedlig mobil ARPU: NOK 137 (Q2 2014)
  • Hovedkontor i København
  • Administrerende direktør: Marek Slacik

 

Bakgrunn

For å forbedre kundeopplevelsen, utvikler Telenor Danmark både nettverket og sine tjenester kontinuerlig.

Selskapsnavnet Telenor Danmark ble lansert i juni 2009 da Sonofon og Cybercity fusjonerte. Telenor-konsernet kjøpte Sonofon i juni 2000 og Cybercity i mai 2005.

Informasjon til analytikere

For detaljert informasjon om konkurranse, nettverk og reguleringsspørsmål, se vår virksomhetsbeskrivelse for Telenor Danmark (på engelsk)

Selskapets hjemmeside

Besøk Telenors danske hjemmeside

Nøkkeltall forTelenor Danmark

(NOK i millioner) 2. kvartal 1. halvår År
2014 2013 2014 2013 2013
Driftsinntekter mobil
Abonnementer og trafikk 709 701 1 439 1 395 2 858
Termineringsinntekter 62 72 121 141 283
Andre mobilinntekter 52 21 68 45 109
Ikke-mobilinntekter 183 260 420 478 993
Totale driftsinntekter mobil 1 006 1 052 2 047 2 060 4 242
Driftsinntekter fastnett 160 179 326 363 724
Totale driftsinntekter 1 166 1 231 2 373 2 423 4 966
EBITDA før andre poster 131 222 320 475 1 014
Driftsresultat (tap) (68) 24 (109) 33 136
EBITDA før andre poster/Totale driftsinntekter (%) 11,2 18,0 13,5 19,6 20,4
Capex 112 96 256 212 434
Driftsmessige investeringer 0,4 - 0,4 - 103
Gjennomsnittlig inntekt per abonnement (ARPU) – månedlig (NOK) 137 135 140 132 138
Antall abonnementer - Kvartalsendring/Total (i tusener)
Mobil 26 (31) 1 888 1 896 1 828
Fasttelefoni (5) (5) 101 126 111
Fast Internett (3) (5) 161 175 166
Valutakurs (DKK) 1,1094 1,0085 1,0470