Telenor Danmark

Telenor Danmark er den nest største mobiloperatøren og den nest største bredbåndsleverandøren i landet.

Telenor Danmark tilbyr mobil-, fastnett- og bredbåndstjenester.

Nøkkelfakta

  • Danmarks nest største mobiloperatør
  • Landets nest største leverandør av bredbånd
  • 1.929 millioner mobilabonnementer (Q3 2014])
  • 1669 ansatte (Q3 2014)
  • Omsetning på  4 966 millioner kroner (2013)
  • Månedlig mobil ARPU: NOK 139 (Q3 2014)
  • Hovedkontor i København
  • Administrerende direktør: Jesper Hansen (fungerende)

Bakgrunn

For å forbedre kundeopplevelsen, utvikler Telenor Danmark både nettverket og sine tjenester kontinuerlig.

Selskapsnavnet Telenor Danmark ble lansert i juni 2009 da Sonofon og Cybercity fusjonerte. Telenor-konsernet kjøpte Sonofon i juni 2000 og Cybercity i mai 2005.

Informasjon til analytikere

For detaljert informasjon om konkurranse, nettverk og reguleringsspørsmål, se vår virksomhetsbeskrivelse for Telenor Danmark (på engelsk)

Selskapets hjemmeside

Besøk Telenors danske hjemmeside

Nøkkeltall forTelenor Danmark

(NOK i millioner) tredje kvartal Første 3 kvartal År
2014 2013 2014 2013 2013
Driftsinntekter mobil
Abonnementer og trafikk 735 736 2.173 2.131 2.858
Termineringsinntekter 61 69 182 210 283
Andre mobilinntekter (17) 23 51 69 109
Ikke-mobilinntekter 310 234 729 712 993
Totale driftsinntekter mobil 1.089 1.062 3.136 3.122 4.242
Driftsinntekter fastnett 154 184 481 547 724
Totale driftsinntekter 1.243 1.246 3.616 3.668 4.966
EBITDA før andre poster 229 302 550 777 1.014
Driftsresultat (tap) 23 108 (86) 140 136
EBITDA før andre poster/Totale driftsinntekter (%) 18,5 24,2 15,2 21,2 20,4
Capex 103 113 359 325 434
Driftsmessige investeringer (14,1) - (13,7) - 103
Gjennomsnittlig inntekt per abonnement (ARPU) – månedlig (NOK) 139 142 140 136 138
Antall abonnementer - Kvartalsendring/Total (i tusener)
Mobil 41 (40) 1.929 1.856 1.828
Fasttelefoni (5) (9) 96 117 111
Fast Internett - (5) 161 170 166
Valutakurs (DKK) 1,1098 1,0278 1,0470