Telenor Danmark

Telenor Danmark er den nest største mobiloperatøren og den nest største bredbåndsleverandøren i landet.

Telenor Danmark tilbyr mobil-, fastnett- og bredbåndstjenester.

Nøkkelfakta

  • Danmarks nest største mobiloperatør
  • Landets nest største leverandør av bredbånd
  • 1.997 millioner mobilabonnementer (Q3 2014])
  • 1922 ansatte (Q3 2014)
  • Omsetning på  4 966 millioner kroner (2013)
  • Månedlig mobil ARPU: NOK 136 (Q3 2014)
  • Hovedkontor i København
  • Administrerende direktør: Jesper Hansen (fungerende)

Bakgrunn

For å forbedre kundeopplevelsen, utvikler Telenor Danmark både nettverket og sine tjenester kontinuerlig.

Selskapsnavnet Telenor Danmark ble lansert i juni 2009 da Sonofon og Cybercity fusjonerte. Telenor-konsernet kjøpte Sonofon i juni 2000 og Cybercity i mai 2005.

Informasjon til analytikere

For detaljert informasjon om konkurranse, nettverk og reguleringsspørsmål, se vår virksomhetsbeskrivelse for Telenor Danmark (på engelsk)

Selskapets hjemmeside

Besøk Telenors danske hjemmeside

Key Figures for Telenor Danmark

(NOK in millions) tredje kvartal Første 3 kvartal År
2015 2014 2015 2014 2014
(NOK i millioner)
Driftsinntekter mobil
Abonnementer og trafikk 781 735 2.228 2.173 2.907
Termineringsinntekter 44 61 130 182 248
Andre mobilinntekter 11 (17) 42 51 68
Ikke-mobilinntekter 277 310 889 729 1.111
Totale driftsinntekter mobil 1.114 1.089 3.289 3.136 4.334
Driftsinntekter fastnett 159 154 481 481 642
Totale driftsinntekter 1.273 1.243 3.770 3.616 4.976
EBITDA før andre poster 127 229 454 550 726
Driftsresultat (233) 23 (304) (86) (197)
EBITDA før andre poster/Totale driftsinntekter (%) 10,0 18,5 12,0 15,2 14,6
Capex 71 103 333 359 514
Driftsmessige investeringer - (14) - (14) (14)
Gjennomsnittlig inntekt per abonnement (ARPU) – månedlig (NOK) 138 139 132 140 139
Antall abonnementer - Kvartalsendring/Total (i tusener)
Mobil 15 41 2.004 1.929 1.953
Fasttelefoni (7) (5) 81 96 97
Fast Internett (2) - 164 161 161
Valutakurs (DKK) 1,1830 1,1098 1,1206