Telenor Danmark

Telenor Danmark er den nest største mobiloperatøren og den nest største bredbåndsleverandøren i landet.

Telenor Danmark tilbyr mobil-, fastnett- og bredbåndstjenester.

Nøkkelfakta

  • Danmarks nest største mobiloperatør
  • Landets nest største leverandør av bredbånd
  • 1.777 millioner mobilabonnementer (Q3 2014])
  • 1670 ansatte (Q3 2014)
  • Omsetning på  4 966 millioner kroner (2013)
  • Månedlig mobil ARPU: NOK 146 (Q3 2014)
  • Hovedkontor i København
  • Administrerende direktør:  (fungerende)

Bakgrunn

For å forbedre kundeopplevelsen, utvikler Telenor Danmark både nettverket og sine tjenester kontinuerlig.

Selskapsnavnet Telenor Danmark ble lansert i juni 2009 da Sonofon og Cybercity fusjonerte. Telenor-konsernet kjøpte Sonofon i juni 2000 og Cybercity i mai 2005.

Informasjon til analytikere

For detaljert informasjon om konkurranse, nettverk og reguleringsspørsmål, se vår virksomhetsbeskrivelse for Telenor Danmark (på engelsk)

Selskapets hjemmeside

Besøk Telenors danske hjemmeside

Nøkkeltall forTelenor Danmark

(NOK i millioner) tredje kvartal Første 3 kvartal År
2016 2015 2016 2015 2015
Driftsinntekter mobil
Abonnementer og trafikk 711 768 2.207 2.187 2.939
Termineringsinntekter 64 43 175 128 173
Andre mobilinntekter 57 25 131 85 149
Ikke-mobilinntekter 300 277 811 889 1.300
Totale driftsinntekter mobil 1.132 1.114 3.324 3.289 4.561
Driftsinntekter fastnett 134 159 441 481 640
Totale driftsinntekter 1.265 1.273 3.765 3.770 5.201
EBITDA før andre poster 136 127 444 454 591
Driftsresultat (tap) 62 (233) 210 (304) (2.516)
EBITDA før andre poster/Totale driftsinntekter (%) 10,8 10,0 11,8 12,0 11,4
Capex 45 71 248 333 497
Gjennomsnittlig inntekt per abonnement (ARPU) – månedlig (NOK) 146 152 149 146 146
Antall abonnementer - Kvartalsendring/Total (i tusener)
Mobil (2) 8 1.777 1.789 1.784
Fasttelefoni 1 (7) 74 81 76
Fast Internett (3) (2) 152 164 159
Valutakurs (DKK) 1,2589 1,1830 1,2004