VimpelCom Ltd.

Telenor har en økonomisk eierandel på 33 % i VimpelCom Ltd (stemmerettsandel på 42.95 %). VimpelCom Ltd har mobilvirksomheter i 14 land; Russland, Ukraina, Kazakhstan, Uzbekistan,Tajikistan, Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, Laos, Algeri, Bangladesh, Pakistan,  Zimbabwe og Italia.
Besøk VimpelCom Ltd.’s hjemmeside

Telenor Broadcast

Som eier av Canal Digital, Norkring, Conax og Telenor Satellite Broadcasting har Telenor Broadcast en sterk posisjon i det nordiske tv-distribusjonsmarkedet, samt i europeisk satellittkringkasting og tilgangskontrollteknologi internasjonalt.
Les mer om Telenor Broadcast 

Øvrig virksomhet

Telenor-konsernet har virksomheter i datterselskaper og i fellesforetak.
Se noen av våre øvrige virksomheter