Styrets uttalelse etter styremøte i Telenor ASA

Styret har de siste måneder hatt flere komplekse saker på sitt bord, knyttet til blant annet strategi, virksomhetsstyring og compliance. Det har vært ulike synspunkter innad i styret på de forskjellige temaene. Styret har enstemmig samlet seg om følgende punkter:

Publisert: 13 December 2016

Styret og administrasjonen har konkludert på selskapets strategiske retning mot 2020. Styret vil fremover ha fullt fokus på videreutviklingen av Telenor som et verdiskapende, innovativt og ansvarlig selskap.

Styret har i møtet fastholdt sin tillit til konsernsjef Sigve Brekke. Etter styrets oppfatning er Brekke den rette til å lede Telenors arbeid med å implementere den nye strategien. Media har i den senere tid referert til saker fra Sigve Brekkes tid som leder for Telenor i Asia. Disse sakene er tidligere ferdigbehandlet av styret.

Telenor har gjennom det siste året hatt et særskilt fokus på å forbedre styring og oppfølging av virksomheten i de ulike markedene. Telenor opererer i flere utfordrende markeder og må også i fremtiden håndtere risiko knyttet til korrupsjon og etisk forretningsdrift. Styret og administrasjonen forsterker derfor ytterligere det forebyggende arbeidet, samt utviklingen av gode systemer for å avdekke og løse saker som oppstår.

Telenor vil holde et pressemøte onsdag 14. desember, kl 11.00 på Telenors hovedkontor på Fornebu. Styreleder Gunn Wærsted og Konsernsjef Sigve Brekke vil være tilgjengelig.

Kontakt

Atle Lessum (Kommunikasjonssjef)
Tel: 415 05 645

Glenn Mandelid (Kommunikasjonssjef)
Tel: 926 61 300