Utbytte

Telenors utbyttepolitikk er å utbetale et årlig utbytte til selskapets aksjonærer tilsvarende 50-80% av et normalisert årsresultat, med sikte på en nominell vekst i årlig ordinært utbytte pr. aksje.

Utbytteoversikt

År Utbytte
(i NOK)
Forslag Vedtak Eks. utbytte Oppgjørsdag Utbetaling
2014 3,50 11. feb 2015 27. oktober 2015 2. nov 2015 3. nov 2015 12. nov 2015
2014 3,80 11. feb 2015 20. mai 2015 21. mai 2015 22. mai 2015 3. juni 2015
2013 7,00 12. feb 2014 14. mai 2014 15. mai 2014 19. mai 2014 28. mai 2014
2012 6,00 13. feb 2013 15. mai 2013 16. mai 2013 22. mai 2013 30. mai 2013
2011     5,00 8. feb 2012 16. mai 2012 18. mai 2012 22. mai 2012 31. mai 2012
2010 3,80 8. feb 2011 19. mai 2011 20. mai 2011 24. mai 2011 3. juni 2011
2009 2,50 10. feb 2010 19. mai 2010 20. mai 2010 25. mai 2010 4. juni 2010
2008 0 27. jan 2009 11. mai 2009 12. mai 2009 14. mai 2009
2007 3,40 13. feb 2008 8. mai 2008 9. mai 2008 13. mai 2008 22. mai 2008
2006 2,50 15. feb 2007 15. mai 2007 16. mai 2007 18. mai 2007 29. mai 2007
2005 2,00 15. feb 2006 23. mai 2006 24. mai 2006 26. mai 2006 8. juni 2006
2004 1,50 15. feb 2005 20. mai 2005 21. mai 2005 25. mai 2005 6. juni 2005
2003 1,00 13. feb 2004 6. mai 2004 7. mai 2004 11. mai 2004 25. mai 2004
2002 0,45 13. feb 2003 8. mai 2003 9. mai 2003 13. mai 2003 23. mai 2003
2001 0,35 14. feb 2002 8. mai 2002 9. mai 2002 13. mai 2002 29. mai 2002