Tingenes Internett

I fremtiden vil milliarder av terminaler og enheter være knyttet til Internett.

Tingene koples til nettet

Formålet med maskin-til-maskin-teknologi (M2M) er å benytte fastnett, mobilnett eller trådløse nettverk for å kople opp enheter og terminaler. I dag fins det milliarder av objekter som har denne muligheten. Telenor leverer det som trengs for å etablere tilknytning og funksjonalitet til ulike bransjer, som transport, kapitalforvaltning ), offentlige tjenester som vann- og strømleveranser, helsevesen og mange andre.

Telenor har ligget helt i front når det gjelder utviklingen av M2M siden slutten av 1990-tallet. Vi arbeider nå med å levere produkter for M2M-tilknytning og tilrettelegge M2M-tjenester, i tillegg til spesifikke bransjeløsninger.

Telenor støtter initiativet for innebygd mobilitet (embedded mobile) som det arbeides med i GSM Association

Tilkoblingsmuligheter – tilknytning til nettet

Telenor Connexion

For å kunne spore, fjernovervåke og -kontrollere enheter og terminaler må de være knyttet til et nettverk. Telenor Connexion er ledende leverandør av nettverksløsninger til næringslivet og  livskritiske applikasjoner innen helse. Med over 12 års erfaring utforsker Telenor Connexion stadig nye områder innen den raskt voksende M2M-virksomheten.

Selskaper fra ulike bransjer som bilindustrien, vann- og strømleveranser, varetransport, mobile-helsetjenester og flåtestyring har alle tatt i bruk M2M-løsninger fra Telenor Connexion for å øke produktiviteten, styre kostnader, drive mer miljømessig og utvide kundeservicen.

Telenor Connexions nettside

Legger til rette for nye tjenester

Telenor Objects

Når ulike enheter og objekter er knyttet til nettet, må de kunne lagre og håndtere data. Tjenestetilbudet fra Telenor Objects håndterer dette. Målet er å øke antall objekter som er tilknyttet nettet slik at kundene kan dra nytte av ulike typer sanntidsinformasjon som dette gir.

Telenor Objects nettside

Bransjeløsninger

Telenor Traxion

Telenor Traxion leverer informasjon om varetransport til fraktselskaper innen europeisk jernbane og langtransport.

Telenor Traxion nettside

TelCage

TelCage setter sammen og leverer fullstendige systemer for fjerndrift og –styring av oppdrettsanlegg i Norge og utlandet.

TelCage website

Telespor

Telespor utvikler og selger produkter og tjenester for elektronisk overvåking av dyr på beite. I dag er det mer enn 10 000 terminaler (radiobjeller) i bruk på sauer, geiter, kuer og reinsdyr.

Telespor nettside